Pobierz e-pity 2020

Nowe wersje oświadczeń PIT-2, PIT-2A, PIT-3 w 2017 roku

Iwona Maczalska 01.02.2017 10:00 (aktualizacja: )

W 2017 roku obowiązują nowe wzory oświadczeń dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zmiany objęły druki: PIT-2, PIT-2A i PIT-3.

>>> Pobierz bezpłatny program i rozlicz swój PIT <<<

Nowe wersje druków PIT-2, PIT-2A oraz PIT-3 wprowadziło Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2017, poz. 58).

Mają one zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2017 roku. Nowe wersje deklaracji można pobrać korzystając z poniższej tabeli:

BezpłatneSMSOpis deklaracji
PIT-2 (5)Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-2A (5)Oświadczenie osoby otrzymującej rentę lub emeryturę z zagranicy, osoby otrzymujące stypendium, osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej, otrzymującej należność za pracę, osoby otrzymujące świadczenie integracyjne dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-3 (5)Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych
zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Iwona Maczalska, PIT.pl