Nowe limity ulgi budowlanej od 1 stycznia 2016 roku

Katarzyna Sudaj 25.11.2015 10:00 (aktualizacja: )

Dla podatników, którzy po 1 stycznia 2016 roku złożą pierwszy wniosek o zwrot podatku VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych, limit tej ulgi będzie nieznacznie niższy niż obecnie. Dlatego warto pospieszyć się i wniosek złożyć jeszcze przed końcem 2015 roku.

 Nowe limity ulgi budowlanej od 1 stycznia 2016 roku

Źródło: YAY foto

23 listopada br. ukazał się komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2015 r. Cena ta wyniosła wyniosła 3961 zł, czyli spadła o 105 zł w porównaniu do ceny za II kwartał 2015 roku (4066 zł). Tym samym obniżeniu uległą limity zwrotu VAT na materiały budowlane dla wniosków składanych na początku 2016 roku.

Wniosek złożony w I kwartale 2016
 Cena 1 m2 powierzchni
(dla premii gwarancyjnej
ogłaszana w poprzednim kwartale)
Ile z każdej
faktury może odliczać?
Występuje pozwolenie na budowę
Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat
Prace nie wymagają pozwolenia na budowę
Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat

Podatnik nie korzysta z innych ulg budowlanych

Jak to liczymy?Stosujemy współczynnik dla obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu (czyli współczynnik za dwa kwartały do tyłu)VAT z konkretnej FV * (współczynnik) = kwota odliczana
Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.818 zł
Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.522 zł
70m2 * 3.961 zł = 277.270 zł * 12,195 % = 33.813,08 zł30m2 * 3.961 zł =118.830 zł* 12,195 % = 14.491,32 zł
Wniosek złożony w I kwartale 2016 na FV:
22% VAT3.961 zł68,18 %

łącznie limit

w I kw. 2016

33.813 zł

łącznie limit

w I kw. 2016
14.491 zł

23% VAT65,22 %

Podatnik korzysta lub korzystał z innych ulg budowlanych

Jak to liczymy? Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
70m2 * 3.961 zł = 277.270 zł * 9,959 % = 27.613,32 zł30m2 * 3.961 zł = 118.830 zł * 9,959 % = 11.834,28 zł
22% VAT3.961 zł55,23 %

łącznie limit

w I kw. 2016
27.613 zł

łącznie limit

w I kw. 2016
11.834 zł

23% VAT

Katarzyna Sudaj, PIT.pl

UWAGA! Ulga budowlana w latach 2014 - 2018

W latach 2014 – 2018 nie będzie przysługiwał już zwrot podatku VAT związanego z budownictwem mieszkaniowym. Uchylenie zwrotu wynika bezpośrednio z ustawy wprowadzającej program MDM (art. 26 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych).

Przepisy przejściowe pozwalają jednak na to, by wnioski dotyczące wydatków poniesionych do końca 2013 r. składać jeszcze przez okres 5 najbliższych lat podatkowych, czyli do końca 2018 r.