Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Nowe limity podatkowe w 2015 roku: cz. I

Iwona Maczalska 30.09.2014 09:00 (aktualizacja: )

2014-10-01

W 2015 roku obniżeniu ulegną niektóre limity podatkowe. Wszystko to za sprawą kursu euro z końca września, który w 2014 roku jest niższy niż w roku ubiegłym.

Rachunkowość pełna czy uproszczona?

Stosując kurs euro z 30 września, obliczamy limit zobowiązujący do prowadzenia pełnej rachunkowości, czyli limit po przekroczeniu którego należy założyć księgi rachunkowe. Limit obowiązujący w 2015 roku spadnie z 5’059’560 zł (dla roku 2014) do 5’010’600 zł.

Firmy będące "na krawędzi" powinny ustalić średni kurs euro NBP obowiązujący 30 września danego roku, porównać kwotę limitu obliczoną przy jego zastosowaniu z obrotem od początku roku. Dążąc do zachowania uproszczonej księgowości należy na bieżąco monitorować wartość sprzedaży i w razie potrzeby część transakcji odłożyć do roku następnego.
 

Limit wg ustawy Limit w zł* Rok obrotowy
1'200’000 euro 5’010’600 zł 2015


* Średni kurs euro ogłaszany przez NBP na 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy. 
 

30.09.2014 r. 4,1755 zł

Uproszczone sprawozdania finansowe dla mikrojednostek

W 2015 roku jednostki mikro zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych będą mogły sporządzić sprawozdanie finansowe za 2014 rok w formie uproszczonej. Bilans zysków i strat jednostek mikro przyjmie uproszczoną formę, pozwalającą na ujmowanie pozycji poszczególnych części sprawozdania finansowego z mniejszą szczegółowością. Możliwość tą dają ostatnie zmiany w ustawie o rachunkowości. Limity przychodów netto uprawniające do zastosowania uproszczonej rachunkowości przedstawia poniższa tabela:

Wartość przychodów netto – w euro Przeliczenie (dla jednostek w roku 2015) - kwoty netto

1.200.000 EUR

5.010,600 zł

2.000.000 EUR

8.351,000 zł

<< uproszczone sprawozdania finansowe mikrojednostek - poradnik

Kwota graniczna płatności

1 października zmienią się również kwoty granicznej płatności, powyżej której płatności dokonywane pomiędzy przedsiębiorcami powinny być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego. Obecnie kwota ta wynosi 15’000 euro wg kursu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego transakcję. Wysokość kwoty granicznej obowiązującej od 1 października przedstawia poniższa tabela:

Kwota graniczna Limit
Miesiąc transakcji Równowartość w zł
Październik 2014 r. 62'632'50 zł 15’000 euro
 Wrzesień 2014 r. 63'193'50 zł

Kurs euro z dnia 1 października i kolejna zmiana limitów

Kurs euro z 1 października 2014 roku zmieni kolejne wskaźniki podatkowe. Zmianie ulegą limity określające małego podatnika PIT i VAT, kwota amortyzacji jednorazowej de minimis oraz limit stosowania ryczałtu ewidencjonowanego w 2015 roku. Nowe kwoty powyższych limitów zostaną podane w środę 1 października.

<< Nowe limity podatkowe 2015 cz. II

Iwona Maczalska,
PIT.pl