Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Nowe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy

Iwona Maczalska 30.03.2017 10:00 (aktualizacja: )

Nowe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy

Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy bądź którego dotknęła choroba zawodowa przysługują różnego rodzaju świadczenia. Ubezpieczony oprócz zasiłku chorobowego, czy świadczenia rehabilitacyjnego może skorzystać również jednorazowego odszkodowania.

1 kwietnia 2017 roku zmianie ulgną kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy lub choroby zawodowej. Nowe wysokości kwot wprowadza obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (M.P. 2017 poz. 283). Nowe wskaźniki będą obowiązywały od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku.

Wysokość jednorazowych odszkodowań
  Obowiązujące
do 31 marca 2017 r.
Obowiązujące
od 1 kwietnia 2017
do 31 marca 2018

za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

780

809

za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych

780

809

z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego

13 649

14 165

z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia lub rencisty

13 649

14 165

gdy uprawniony jest  małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty

70 196

 

 

72 850 zł

 

 

gdy uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko

35 098

36 425 zł

gdy uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego

70 196

oraz 13 649 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na każde z tych dzieci

72 850 zł

oraz 14 165 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na każde z tych dzieci

gdy uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego

70 196

 

oraz 13 649 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na każde z tych dzieci

72 850 zł

 

oraz 14 165 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania  przysługujące na drugie i każde następne dziecko

gdy obok małżonka lub dzieci  uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom

13 649

14 165

gdy uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego

35 098


oraz 13 649 zł tytułu zwiększenia tego odszkodowania  przysługujące na drugiego i każdego następnego uprawnionego

36 425 zł

 

oraz 14 165 zł tytułu zwiększenia tego odszkodowania  przysługujące na drugiego i każdego następnego uprawnionego

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych decyzję o przyznaniu, odmowie oraz wysokości jednorazowego odszkodowania podejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Decyzję tą wydaje w terminie 14 dni od:

  • otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej,
  • wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Iwona Maczalska, PIT.pl