Nowe formularze CBC-R oraz CBC-P

11.12.2017 10:00 (aktualizacja: )

Ministerstwo Finansów udostępniło zaktualizowane formularze CBC-R oraz CBC-P. Oba wzory formularzy dostępne są na platformie ePUAP.

Aktualizacja druku CBC-R oraz CBC-P
Aktualizacja druku CBC-R oraz CBC-P / YAY foto

Wzory dokumentów elektronicznych: CBC-R: wzór nr 2017/11/23/4699: CBC-R(1) INFORMACJA O GRUPIE PODMIOTÓW oraz zaktualizowany CBC-P: wzór nr 2017/11/23/4698: CBC-P(1) POWIADOMIENIE W ZAKRESIE OBOWIĄZKU PRZEKAZANIA INFORMACJI O GRUPIE PODMIOTÓW są dostępne w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (link otwiera nowe okno w innym serwisie) na platformie ePUAP.

Formularz CBC-R – informacja o grupie podmiotów

Na stronie finanse.mf.gov.pl w zakładce Automatyczna wymiana informacji w sprawach podatkowych (link otwiera nowe okno w innym serwisie) jest również dostępna ostateczna wersja wzoru CBC-R (w formacie xsd) wraz z dokumentem, który zawiera opis elementów wzoru CBC-R oraz instrukcją jego wypełniania. Będzie je można wysłać przez system e-Deklaracje 8 grudnia 2017 r.

Formularz CBC-R będzie służyć jednostkom raportującym do przekazywania informacji o grupie podmiotów, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. poz. 648).

Zaktualizowany formularz powiadomienia CBC-P

Nowa wersja formularza CBC-P (powiadomienie w zakresie obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów) umożliwi m.in. podanie adresu zagranicznego dla jednostki składającej powiadomienie. Zaktualizowany formularz uwzględnia tym samym uwagi zgłoszone do dotychczasowej wersji.

Formularz CBC-P (w formacie xsd), wraz z dokumentem, który zawiera opis elementów wzoru CBC-P oraz instrukcję jego wypełniania, jest również dostępny na stronie finanse.mf.gov.pl w zakładce Automatyczna wymiana informacji w sprawach podatkowych (link otwiera nowe okno w innym serwisie). Będzie je można wysłać przez system e-Deklaracje 8 grudnia 2017 r.

CBC-P można złożyć zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej. Zachęcamy do przesłania powiadomienia w formie dokumentu elektronicznego.

CBC-P w formie papierowej należy wysłać na adres:

Ministerstwo Finansów

Departament Poboru Podatków ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

Uwaga: Powiadomienie wysyłane w formie papierowej musi być podpisane.

Wkrótce przygotujemy również dodatkowy formularz interaktywny dla zmienionego formularza CBC-P. O jego dostępności na stronie e-Deklaracje (link otwiera nowe okno w innym serwisie) na Portalu Podatkowym poinformujemy w osobnym komunikacie.

Źródło: mf.gov.pl