Nowe druki PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR do rozliczeń podatku PIT za 2014 rok

Iwona Maczalska 03.10.2014 09:00 (aktualizacja: )

Iwona Maczalska

Ministerstwo Finansów przygotowało nowe deklaracje PIT służące rozliczeniom podatku PIT za 2014 rok. Wśród nowych deklaracji znajdą się również oświadczenia PIT-2, PIT-12, czy też informacje PIT-11, PIT-8C.

Nowe deklaracje PIT-36, PIT-37, PIT-39, PIT-40 do rozliczeń podatku PIT za 2014 rok

25 września Minister Finansów wydał projekt rozporządzenia w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Za sprawą projektu od stycznia 2015 roku zastosowanie będą miały nowe wzory:

 1. Oświadczeń:
 • PIT-2 - Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • PIT-2A - Oświadczenie osoby otrzymującej rentę lub emeryturę z zagranicy, osoby otrzymujące stypendium, osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej, otrzymującej należność za pracę, osoby otrzymujące świadczenie integracyjne dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • PIT-3 - Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • PIT-12 - Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym.
 1. Deklaracji:
 1. Informacji:
 • PIT-8C - Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
 • PIT-R - Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich,
 • IFT-1/IFT-1R - Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemających w Polsce miejsca zamieszkania,
 • PIT-11 (wersja 21) - Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

Zmiany powyższych deklaracji są odpowiedzią na obecnie prowadzone prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest nałożenie na płatników oraz na podmioty niebędące płatnikami a także biura rachunkowe obowiązku elektronicznego składania deklaracji i informacji podatkowych .

 

Która wersja PIT-11 i PIT-8AR za 2014 rok?

Płatnicy podatku przygotowując informacje PIT-11 i PIT-8AR za 2014 rok dla pracowników będą musieli w sposób szczególny zwrócić uwagę na wersję wypełnianego formularza. Projekt rozporządzenia wprowadza bowiem dwieróżne wersje druku PIT-11 (wersję 21 i 22) oraz dwie różne wersje druku PIT-8AR (wersję 4 i 5).

Do rozliczeń podatku PIT za 2014 rok zastosowanie będzie miał wyłącznie druk PIT-11 w wersji 21 oraz druk PIT-8AR w wersji 4.

PIT-11 w wersji 22 oraz PIT-8AR w wersji 5 będą miały zastosowanie dopiero w rozliczeniach podatku PIT w 2016 roku, a wiec do uzyskanych przychodów oraz strat poniesionych od dnia 1 stycznia 2015 roku. Odpowiednio druki te w wersji 22 (PIT-11) oraz 5 (PIT-8AR) znajdą zastosowanie do przychodów za 2015 rok dokumentowanych już w trakcie roku 2015 (informacje sporządzane na żądanie podatnika).

Iwona Maczalska,
PIT.pl