Nowe deklaracje PIT-36, PIT-37, PIT-38 do rozliczeń podatku PIT za 2013 rok

Iwona Maczalska 04.09.2013 09:00 (aktualizacja: )

Iwona MaczalskaKilka dni temu pisaliśmy o projekcie rozporządzenia Ministerstwa Finansów zmieniającego m.in. deklaracje PIT-11, PIT-4R oraz PIT-8AR, które trafiło do podpisu prezydenta. To nie koniec zmian. Za sprawą kolejnego projektu rozporządzenia Ministerstwo Finansów chce wprowadzić kolejne nowe wersje druków PIT.

8 sierpnia Ministerstwo Finansów wydało projekt rozporządzenia  w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Za sprawą projektu zmianie mają ulec deklaracje:

 1. PIT-40 - Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika,
 2. PIT-37 - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym,
 3. PIT-36 - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym,
 4. PIT-38 - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym,
 5. PIT-36L - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,
 6. PIT-39 - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) - dotyczy przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r.,

Projekt rozporządzenia wskazuje również nowe wzory załączników do zeznań PIT-37, PIT-36, PIT-38, PIT-36L. Chodzi w szczególności o:

 • załącznik PIT/D - Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym,
 • załącznik PIT/0 - Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym,
 • załącznikPIT/M - Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców,
 • załącznikPIT/B - Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • załącznik PIT/Z - Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust.7a ustawy,
 • załącznik PIT/ZG - Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym,

Nowe wzory deklaracji PIT i załączników do deklaracji PIT będą miały zastosowanie do uzyskanych dochodów lub poniesionych stratod dnia 1 stycznia 2013 roku.

Iwona Maczalska
PIT.pl