Nowe deklaracje dla zryczałtowanego podatku PIT za 2014 r.

Piotr Szulczewski 12.11.2014 09:00 (aktualizacja: )

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego za rok 2014.

Projekt wskazuje nowe wzory deklaracji:

Rozporządzenie określa również druki:

- stanowiące załączniki do zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Deklaracje PIT ryczałt za 2014 rok
Źródło: Thinkstock

Wprowadzane wzory zeznań i druków stosuje się do przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2014 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń. Nie mają one zastosowania jedynie w przypadku, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia deklaracje i informacje zostały złożone na formularzach dotychczasowych. W tych przypadkach uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzorów formularzy obowiązujących przed dniem wejścia w życie nowych druków.

Rozporządzenie ma wejść w życie w dniu 1 stycznia 2015 r.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl