Pobierz e-pity 2020

Nowe deklaracje akcyzowe od 1 marca

Iwona Maczalska 27.02.2017 09:00 (aktualizacja: )

Nowe deklaracje akcyzowe od 1 marca

Od 1 marca zaczną obowiązywać nowe wzory deklaracji akcyzowych. Wśród nowych druków pojawi się m.in. AKC-U i AKC-P.

W ostatnich dniach lutego Minister Rozwoju i Finansów wydał aż trzy rozporządzenia, w drodze których modyfikacji ulegną niektóre druki akcyzowe. Szczegóły przedstawia poniższa tabela:

Zmieniona deklaracja Akt prawny zmieniający

AKC-U - Deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz.U. 2017 poz. 323)

AKC-R - Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego

AKC-PR - Potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku akcyzowego

AKC-Z - Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym lub zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego (Dz.U. 2017 poz. 324)

AKC-P - Deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (Dz.U. 2017 poz. 330)

AKC-WW - Deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych

AKC-EN - Deklaracja podatkowa od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej

AKC-ST/AKC-STn - Deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego

AKC-WG - Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego

AKC-PA - Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy

AKC-4/AKC-4zo - Deklaracja dla podatku akcyzowego

AKC-4/A - Podatek akcyzowy od alkoholu etylowego

AKC-4/B - Podatek akcyzowy od wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich

AKC-4/C - Podatek akcyzowy od piwa

AKC-4/D - Podatek akcyzowy od paliw silnikowych (z wyłączeniem gazu)

AKC-4/E - Podatek akcyzowy od samochodów osobowych

AKC-4/F - Podatek akcyzowy od wyrobów tytoniowych

AKC-4/H - Podatek akcyzowy od energii elektrycznej

AKC-4/I - Podatek akcyzowy od paliw opałowych

AKC-4/J - Podatek akcyzowy od gazu

AKC-4/K - Podatek akcyzowy od olejów smarowych

AKC-4/L - Podatek akcyzowy od wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akzycowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz.U. 2017 poz. 384)

Nowe druki będą obowiązywać od 1 marca 2017 roku.

Iwona Maczalska, VAT.pl