Pobierz e-pity 2019

Nowa wysokość składki wypadkowej od 1 kwietnia 2015 roku

Iwona Maczalska 06.02.2015 10:00 (aktualizacja: )

Nowa wysokość składki wypadkowej od 1 kwietnia 2015 roku

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia wprowadzającego zmiany w stopie procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla poszczególnych płatników. Nowa stopa procentowa składki wypadkowej ma zacząć obowiązywać już od 1 kwietnia 2015 roku.

4 lutego bieżącego roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wydało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Projekt rozporządzenia określa nowe kategorie ryzyka i odpowiadające im stopy procentowe składki.

1,80% składki na ubezpieczenie wypadkowe płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych

W myśl art. 28 ust.1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1673), stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności.

Ponieważ w projekcie rozporządzenia najwyższa stopa procentowa wynosi 3,60%, a nie jak dotychczas 3,86% (górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego), to od 1 kwietnia spodziewać się możemy obniżenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych. Jej wysokość od 1 kwietnia 2015 roku ma wynieść 1,80%, a nie jak obecnie 1,93%.

Rodzaj składki Stopa procentowa składki Okres obowiązywania
Składa wypadkowa 1,93% od 1.04.2012 do 31.03.2015
Składa wypadkowa 1,80% od 1.04.2015

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe płatników zgłaszających co najmniej 10 osób ubezpieczonych

Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób ubezpieczonych określa Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jako iloczyn stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, określanej dla grupy działalności, do której należy płatnik składek, a także wskaźnika korygującego ustalanego dla płatnika składek (art. 28.2 ww. ustawy).

Ponieważ kategorie ryzyka dla poszczególnych grup działalności ustala się na podstawie danych z GUS za trzy ostatnie lata kalendarzowe (dostępnych w dniu 31 stycznia danego roku), na okres nie dłuższy niż trzy lata składowe – od 1 kwietnia 2015 roku powinny zacząć obowiązywać nowe kategorie ryzyka i przyporządkowane im stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Stopa procentowa składki wypadkowej dla poszczególnych płatników
obowiązująca od 1 kwietnia 2015 r.

Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla pozostałych płatników

Pozostali płatnicy składek m.in. płatnicy, na których nie ciążył obowiązek złożenia informacji ZUS IWA do 2 lutego, samodzielnie ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe. W przypadku tych płatników składka na ubezpieczenie wypadkowe wyniesie tyle, ile stopa procentowa wskazana dla konkretnej grupy działalności, do której płatnik należy.

Iwona Maczalska,
VAT.pl