Nowa wersja deklaracji PIT-CFC na 2016 rok

21.10.2015 09:00 (aktualizacja: )

Podatnicy nie zdążyli jeszcze skorzystać z wersji 1 formularza PIT-CFC, a już Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia z nowym wzorem zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej.

Nowa wersja deklaracji PIT-CFC na 2016 rok

Źródło: foto własne

Wczoraj opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Ma ono zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku i zawiera wzór formularza PIT-CFC wersja 2.

Sejm 10 września 2015 r. uchwalił nowelizację Ordynacji podatkowej, która od 1 stycznia 2016 roku znosi obowiązek dołączenia do korekty deklaracji podatkowej pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty. W związku z tym powstała konieczność zmiany obecnego wzoru zeznania PIT-CFC (Dz. U. z 2014 r. poz. 1879) i wydania nowego rozporządzenia.

Zeznanie o dochodzie z zagranicznej spółki kontrolowanej składa się w terminie do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego i w tym terminie wpłacić podatek należny. Jeżeli podatnik osiąga dochody z więcej niż jednej zagranicznej spółki kontrolowanej, ma obowiązek złożyć odrębne zeznanie o dochodach z każdej z tych spółek.

/ks