Nowa odsłona ulgi na start: 36 miesięcy niższego ZUS-u czy 6 miesięcy całkowitego zwolnienia?

Iwona Maczalska 14.12.2017 15:00 (aktualizacja: )

2017-12-15

Pojawiły się nowe propozycje związane z wprowadzeniem ulgi dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą. Nowa ,,ulga na start” ma gwarantować zwolnienie z opłacania składek ZUS przez 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności. Czy to oznacza, że przedsiębiorcy powinni zapomnieć o wcześniejszych obietnicach związanych z obniżką ZUS-u przez pierwsze 36 miesięcy prowadzenia działalności?

AKTUALIZACJA 06.03: Ulga na start dla młodych firm jednak nie od 31 marca

Pod koniec stycznia, w ramach tzw. Konstytucji Biznesu Sejm przyjął projekt zmian dla młodych przedsiębiorców, w myśl którego będą oni mogli skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Zmiana miała wejść w życie 31 marca. Na to jednak liczyć nie możemy ...

Nowa odsłona ulgi na start
Nowa odsłona ulgi na start / YAY foto

Jakiś czas temu informowaliśmy o pojawieniu się projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Projektowane przepisy zakładają objęcie niższymi składkami ZUS przedsiębiorców przez pierwsze 36 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności. Na tym jednak nie koniec. Niedawno do Sejmu trafił kolejny projekt – tym razem projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców. Nie nawiązuje on ani słowem do wcześniejszego projektu, lecz zakłada wyłącznie zwolnienie ze składek ZUS przez okres pierwszych 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Ulga na start – nowa odsłona

Najnowsze propozycje zmian w zakresie tzw. ulgi na start (Projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców) przewidują wprowadzenie ulgi dla przedsiębiorców podejmujących działalność gospodarczą po raz pierwszy bądź po upływie dłuższego czasu. W myśl projektowanego art. 18 ww. ustawy z ulgi na start skorzystać mogą:

  1. Przedsiębiorcy będący osobą fizyczną, którzy podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy, oraz
  2. Przedsiębiorcy będący osobą fizyczną, którzy podejmują działalność gospodarczą ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia.

Co ważne – wspomniani przedsiębiorcy nie mogą wykonywać działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Ulga na start gwarantować ma zwolnienie z obowiązku opłacania składek społecznych przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Przy czym za dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej uznać należy moment faktycznego jej rozpoczęcia, a więc moment dokonania pierwszej czynności w obrocie gospodarczym, związanej z przedmiotem zadeklarowanej działalności.

Nowe firmy bez niższego ZUS-u przez pierwsze lata działalności?

Pojawienie się w Sejmu projektu ustawy Prawo Przedsiębiorców wprowadzające nową odsłonę tzw. ,,ulgi na start” budzi duże wątpliwości co do realnej możliwości wejścia w życie któregokolwiek z projektów.

Pojawia się pytanie, czy jeśli powyższe projekty faktycznie wejdą w życie, to będą gwarantowały nowym przedsiębiorcom w pierwszej kolejności całkowite zwolnienie ze składek ZUS przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności – a następnie przez kolejne trzy lata - niższy ZUS? Nie pozostaje nam nic innego jak uzbroić się w cierpliwość i poczekać na ogłoszenie ostatecznych wyników prac Sejmu. Wyniki te powinny pojawić się już niebawem bowiem wejście w życie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zaplanowane jest na 1 stycznia 2018 roku, a ustawa - Prawo Przedsiębiorców na 1 marca 2018 roku.

Iwona Maczalska, PIT.pl