Nota obciążeniowa i faktura proforma zmiany 2013

Piotr Szulczewski

Zobacz wszystkie zmiany VAT z 1 stycznia 2013 roku

 1. Leasing - zmiany w zakresie rozliczania umów leasingu
 2. Mały podatnik – zmiana przepisów
 3. Zwrot VAT zabezpieczeniem bankowym
 4. Zabezpieczenie płatności a koszty uzyskania - zmiany w PIT i VAT 2013
 5. Transakcje wewnątrzwspólnotowe - zmiany 2013
 6. Ulga za złe długi – nie zapłaciłem za towar lub usługę – zmiany 2013
 7. Ulga za złe długi – nie zapłacono mi za towar lub usługę – zmiany 2013
 8. Przeliczenia kursu waluty dla celów podatku VAT – zmiany 2013
 9. Faktury 2013 – zasady wystawiania
 10. Faktura wewnętrzna - zmiany VAT styczeń 2013
 11. Faktury elektroniczne zmiany od stycznia 2013 r.

15.01 Nota obciążeniowa i faktura proforma zmiany 2013

W przypadku noty obciążeniowej wystawianej w 2013 r. należy szczególnie bacznie uważać, by jej wystawianie nie spowodowało konieczności zapłaty podatku VAT.

Od stycznia 2013 r. wystawienie dokumentu zwanego fakturą zależne jest od ilości danych znajdujących się na takim dokumencie. Faktura nie musi już zawierać nazwy „faktura VAT”, by uznana została za fakturę. W konsekwencji zdarzyć się może, że podatnik wystawi fakturę wcale nie mając zamiaru wystawić takiego dokumentu. Tym samym nieświadomie przyspieszy powstanie obowiązku podatkowego VAT.

W 2014 r. problem ten w zasadzie przestanie istnieć, gdyż od stycznia 2014 obowiązek podatkowy nie będzie w większości przypadków związany z wystawieniem faktury, lecz wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Natomiast w 2013 r. nadal powstanie obowiązku podatkowego uzależnione jest od daty wystawienia faktury VAT.

Jedna z najlepszych sieci afiliacyjnych w nowej odsłonie. Sprawdź!

reklama

Podatnik ma dwa możliwe rozwiązania:

 • Ustalić wewnętrzną procedurę, zgodnie z którą nota obciążeniowa lub dokument proforma – stanowiący jedynie przedstawienie dłużnikowi wartości do zapłaty – nie będzie posiadał wszystkich danych minimalnych, jakie musi zawierać faktura VAT,
 • Działać w myśl zasady, że zapis „fakturę wystawia się nie później niż 7 dni po dniu wydania towarów lub wykonania usługi” nie obejmuje dokumentu wystawionego przed datą zajścia czynności (zatem że faktura zgodnie z ta zasadą może być wystawiona tylko przez 7 dni).

Uwaga

Zabieg wskazania na dokumencie nazwy „nota obciążeniowa” lub „faktura proforma” przy zachowaniu wszystkich elementów minimalnych faktury nie spowoduje, by dokument ten można było traktować jako dokument inny niż faktura. Podobnie samo zastrzeżenie „dokument ten nie stanowi faktury w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług” może nie wyeliminować konieczności rozliczenia podatku w terminie wcześniejszym.

Działanie w myśl drugiej z zasad (fakturę można wystawić dopiero po wydaniu towaru), która nie wydaje się słuszną nie dotyczy z pewnością czynności szczególnych, dla których fakturę zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy o VAT można wystawić przed datą powstania obowiązku podatkowego. W przypadku niektórych czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje na zasadach szczególnych – faktura proforma zawierająca wszystkie dane właściwe dla standardowej faktury, może spowodować poważne konsekwencje w zakresie przyspieszenia obowiązku podatkowego VAT.

Przykład

Podatnik wystawił fakturę proforma zawierającą wszystkie dane właściwe dla faktury VAT, dotyczącą sprzedaży książek, w terminie 15 lutego 2013 r. Obowiązek podatkowy w przypadku tej czynności powstaje zgodnie z art. 19 ust 13 pkt 3 ustawy o VAT tj. w dacie wystawienia faktury nie później niż w dacie otrzymania całości lub części płatności. Dostawy towarów dokonano 2 marca, zapłaty za towar 5 marca 2013 r. Fakturę drugi raz – z tymi samymi danymi oprócz napisu „proforma” podatnik wystawił 2 marca. Podatnik naraża się na powstanie obowiązku podatkowego w deklaracji za luty, a nie za marzec.

Piotr Szulczewski
VAT.pl

Faktura