Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Normy szacunkowe działów specjalnych produkcji rolnej 2020

Katarzyna Sudaj

Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. Określa on normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w roku 2020.

Jeżeli podatnik będący rolnikiem nie prowadzi ksiąg rachunkowych, to dochód ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej. Na rok 2020 zostały one ustalone na niższym poziomie niż obowiązuje w 2019 roku.

Normy szacunkowe działów specjalnych produkcji rolnej 2019

Prezes GUS komunikatem z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2018 r. (M.P. poz. 471) ogłosił, iż wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2018 r. w stosunku do 2017 r. wyniósł 99,4 (spadek cen o 0,6%). Dlatego też Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju uwzględniając ww. wskaźnik ogłoszony przez Prezesa GUS dokonał w projektowanym rozporządzeniu zmian wysokości norm szacunkowych dochodu.

W poniższej tabeli prezentujemy normy szacunkowe proponowane na 2020 rok:

normy szacunkowe przychodów rolnych 2020

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

Rolnik