Niższy wiek emerytalny i wyższa kwota wolna. Prezydent złożył projekty ustaw

01.12.2015 09:00 (aktualizacja: )

Dwa ważne projekty ustaw: o przywróceniu niższego wieku emerytalnego oraz o podwyższeniu do 8000 zł kwoty wolnej od opodatkowania Prezydent skierował wczoraj do Sejmu.

Prezydenckie projekty ustaw w Sejmie

Źródło: FORUM

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda skierował w poniedziałek do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej:

  • projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw,
  • projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Projekty te stanowią realizację zobowiązań Prezydenta RP podjętych podczas kampanii wyborczej.

Zasadniczą propozycją zawartą w projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw jest przywrócenie wieku emerytalnego obowiązującego w Polsce do końca 2012 r. Wiek przechodzenia na emeryturę będzie więc zróżnicowany ze względu na płeć i będzie wynosił 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Zmiany te obejmą osoby objęte powszechnym systemem emerytalnym (ZUS) oraz rolników (KRUS).

Kwota wolna od podatku

Z kolei podstawowym celem projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zwiększenie kwoty wolnej od opodatkowania z 3 091 zł do 8 002 zł . Realizacja tego celu nastąpi poprzez zwiększenie kwoty zmniejszającej podatek z 556 zł 02 gr do 1 440 zł.

W obowiązującym stanie prawnym kwota wolna od podatku jest niedostosowana do realiów społeczno-gospodarczych, na co zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 28 października 2015 r. (sygn. akt K 21/14). Podwyższenie kwoty wolnej do 8 002 zł w sposób istotny poprawi sytuację ekonomiczną osób uzyskujących dochody na poziomie uznawanym za minimum socjalne. Podatkiem nie będą bowiem obciążone dochody niezbędne do biologicznego i psychofizycznego rozwoju człowieka, a także część dochodów koniecznych dla wychowania potomstwa oraz utrzymania więzi społecznych.

Źródło: www.prezydent.pl/

Kwota wolna w górę, przywileje do likwidacji

Komentarz Jeremiego Mordasewicza, doradcy zarządu Konfederacji Lewiatan

Konfederacja Lewiatan popiera zaproponowane przez rząd podniesienie kwoty wolnej od podatku do ponad 8 000 zł w skali roku. Obecna kwota wolna od podatku jest zdecydowanie zbyt niska. To samo zdanie zaprezentował Trybunał Konstytucyjny w wyroku wydanym w październiku tego roku i decyzja rządu jest sprawną realizacją tego wyroku. Nie powinno się pobierać podatku od dochodów niezbędnych do przeżycia. Dlatego w Konfederacji Lewiatan od dawna opowiadamy się za zmniejszeniem opodatkowania osób o najniższych dochodach. Trzeba jednak uwzględnić, że już obecnie mamy ogromny deficyt finansów publicznych, który w dodatku jeszcze wzrośnie w wyniku realizacji obietnic wyborczych. Niepokoi nowelizacja budżetu 2015, która nie wydaje się faktycznie potrzebna. W związku z tym zmniejszenie wpływów podatkowych spowodowane podniesieniem kwoty wolnej musi być zrównoważone ich zwiększeniem dzięki likwidacji przywilejów podatkowych i emerytalnych (rolników, górników, pracowników służb mundurowych) i wprowadzeniem równych warunków dla wszystkich grup społecznych.