Pobierz e-pity 2019

Niższe składki ZUS od 1 kwietnia 2015 roku

Iwona Maczalska 26.03.2015 10:00 (aktualizacja: )

Niższe składki ZUS od 1 kwietnia 2015 roku

Od 1 kwietnia zmianie ulegnie wysokość składek ZUS opłacanych przez przedsiębiorców. Wszystko za sprawą składki wypadkowej, która od 1 kwietnia ulegnie obniżeniu.

18 marca bieżącego roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wydało rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. 2015 poz. 379). Rozporządzenie to określa nowe kategorie ryzyka i odpowiadające im stopy procentowe składki.

W wydanym rozporządzeniu najwyższa stopa procentowa ubezpieczenia wynosi 3,60%, a nie jak dotychczas 3,86% (górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego). W związku z tym od 1 kwietnia nastąpi obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych. Składkę tę ustala się jako połowa najwyższej stawki ubezpieczenia wskazanej w powyższym rozporządzeniu. Jej wysokość od 1 kwietnia 2015 roku wyniesie zatem 1,80%, a nie jak obecnie 1,93%.

Rodzaj składki Stopa procentowa składki Okres obowiązywania

Składa wypadkowa

1,80%

od 1.04.2015

1,93%

od 1.04.2012 do 31.03.2015

Składki ZUS dla przedsiębiorców od 1 kwietnia 2015 roku

Spadek składki wypadowej wpłynie na obniżenie sumy składek ubezpieczeniowych opłacanych przez przedsiębiorców. Niestety obniżka ta nie będzie znacząco odczuwalna przez przedsiębiorców, bowiem wyniesie ona wyłącznie 3,09 zł w przypadku zwykłych przedsiębiorców oraz 0,68 zł w przypadku przedsiębiorców korzystających z preferencyjnych składek ZUS.

Szczegóły przedstawiają poniższe tabele:

Składki ZUS przedsiębiorców obowiązujące od 1 kwietnia 2015 r.

Podstawa wymiaru Składki ZUS 2015
Społ. Zdrow. F. Pr. Konto 83..1
bez chorobowego
Konto 83..1
z chorobowym
Konto 78..2 Konto 73..3
za okres696,47 zł754,67 zł279,41 zł58,20 zł
01-12.2015 Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy
Emer. Rent. Chor. Wyp.
2375,40 zł 3104,57 zł 2375,40 zł 463,68 zł 190,03 zł 58,20 zł 42,76 zł 279,41 zł 58,20 zł

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych, czyli w wysokości 1,80%

1034,08 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy)

1092,28 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ze składką na Fundusz Pracy)

35,63 zł -Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych FEP


Składki ZUS nowych przedsiębiorców obowiązujące od 1 kwietnia 2015 r.
 

Podstawa wymiaru Składki ZUS 2015
Społ. Zdrow. F. Pr. Konto 83..1
bez chorobowego
Konto 83..1
z chorobowym
Konto 78..2 Konto 73..3
za okres153,93 zł166,79 zł279,41 zł12,86 zł
01-12.2015 01-12.2015 01-12.2015 Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy**
Emer. Rent. 8% Chor. Wyp.*
525,00 zł 3104,57 zł 525,00 zł 102,48 zł 42,00 zł 12,86 zł 09,45 zł 279,41 zł 12,86 zł

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych
** Składka na Fundusz Pracy nie wystąpi, jeżeli przedsiębiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada inne tytuły (np. umowa o pracę, zlecenie itd.), wówczas obowiązek zapłaty składek na Fundusz Pracy wystąpi, gdy łączna podstawa wymiaru składek wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2015 r.: 1750,00 zł).

446,20 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (kwota nie obejmuje składki na FP)

433,34 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (kwota nie obejmuje składki na FP)

Iwona Maczalska,
VAT.pl