Nieterminowo złożony PIT-4R. Kara za opóźnienie przy złożeniu deklaracji PIT

Piotr Szulczewski 01.02.2018 15:00 (aktualizacja: )

2018-02-02

Terminowo przekazany PIT-4R jest deklaracją płatnika co do wysokości należnych i pobranych zaliczek na podatek. Jeżeli płatnik realizował w trakcie roku terminowo swoją rolę – obliczał i pobierał zaliczki na podatek, a także wpłacał je na rzecz organów skarbowych, to nadal może zostać ukarany, za nieterminowo złożony raport roczny – PIT-4R po terminie.

Nieterminowo złożony PIT-4R
Nieterminowo złożony PIT-4R / YAY foto

Płatnik może zostać w 2018 r. ukarany za nieterminowe przekazanie PIT-4R, ale również każdej innej informacji i deklaracji podatkowej. Karę nakłada się osobno, za każde zaniedbanie.

Płatnik który wbrew obowiązkowi nie składa w terminie podatnikowi lub właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych. W przypadku mniejszej wagi dopuszczalne jest ukaranie grzywną za wykroczenie skarbowe.

Przypadek mniejszej wagi to czyn zabroniony jako wykroczenie skarbowe, które w konkretnej sprawie, ze względu na jej szczególne okoliczności - zarówno przedmiotowe, jak i podmiotowe - zawiera niski stopień społecznej szkodliwości czynu, w szczególności gdy uszczuplona lub narażona na uszczuplenie należność publicznoprawna nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, a sposób i okoliczności popełnienia czynu zabronionego nie wskazują na rażące lekceważenie przez sprawcę porządku finansowoprawnego lub reguł ostrożności wymaganych w danych okolicznościach, albo sprawca dopuszczający się czynu zabronionego, którego przedmiot nie przekracza kwoty małej wartości, czyni to z pobudek zasługujących na uwzględnienie.

W przypadku mniejszej wagi kara za wykroczenie nie będzie niższa niż 210 zł ani wyższa niż 42.000 zł.

W przypadku natomiast, gdy organ nie zaliczy działania płatnika do przypadku mniejszej wagi, grzywna nie będzie niższa niż 10 stawek dziennych, a wysokość jednej stawki – niższa niż 1/30 minimalnego wynagrodzenia. W efekcie będzie ona nakładana od 700 zł wzwyż.

Podatnik, na którego nałożono karę, może jednak występować o odstąpienie od wymierzenia kary –

  1. za przestępstwo skarbowe - gdy jest wstanie wykazać, że stopień społecznej szkodliwości popełnionego czynu nie jest znaczny;
  2. za wykroczenia skarbowe - w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, biorąc pod uwagę charakter i okoliczności popełnienia wykroczenia skarbowego, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz jego zachowanie się po popełnieniu tego wykroczenia.

Piotr Szulczewski, PIT.pl