Nie złożysz jeszcze wniosku o bon turystyczny dla emeryta i rencisty

Iwona Maczalska

Emeryci i renciści pytają, w jaki sposób złożyć wniosek o przyznanie bonu turystycznego w wysokości 500 zł. Niestety nie mamy dobrych wiadomości. Wnioskowanie o bon turystyczny dla seniora aktualnie nie jest jeszcze możliwe.

W czerwcu wpłynął do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o Polskim Bonie Turystycznym, który rozszerza katalog osób uprawnionych do otrzymania bonu turystycznego o grupę emerytów i rencistów. Zgodnie z zapowiedziami ustawa miała wejść w życie 1 września 2021 roku, a bon turystyczny dla seniora miał obowiązywać do marca 2022 roku. Niestety ustawa nadal nie została uchwalona co oznacza, że zarówno emeryci jak i renciści, muszą się jeszcze wstrzymać ze składaniem wniosku o przyznanie Polskiego Bonu Turystycznego tej jesieni.

Wniosek o bon turystyczny dla emeryta i rencisty

Źródło: shutterstock

Co dzieje się z nowelizacją ustawy o Bonie Turystycznym dla emerytów?

Wygląda na to, że nowelizacja ustawy o Polskim Bonie Turystycznym utknęła w Senacie. Chociaż bon turystyczny dla emerytów został uchwalony przez Senat już w czerwcu, nadal nie został on omówiony w Sejmie. Posłom nie śpieszy się z podjęciem tego tematu, bowiem ustawa o bonie turystycznym nie znalazła swojego miejsca również w harmonogramie obrad, jakie mają mieć miejsce 15 września. Nie wiadomo zatem, kiedy sejm podejmie prace nad Polskim Bonem Turystycznym dla seniora i ostatecznie uchwali ustawę.

Mało czasu na wykorzystanie bonu turystycznego przez seniorów

Jeżeli nowelizacja ustawy o Polskim Bonie Turystycznym dla seniorów wejdzie w życie w aktualnej formie, seniorzy mogą mieć mało czasu na wykorzystanie bonu. Aktualny projekt ustawy zakłada bowiem, że możliwość dokonania płatności bonem przez seniora będzie możliwe wyłącznie do dnia 31 marca 2022 roku. Sam projektodawca w uzasadnieniu do projektu ustawy tłumaczy, że ,, Rozszerzenie zakresu beneficjentów tego świadczenia stanowiłoby istotne finansowe wsparcie dotkniętej społeczno-gospodarczymi skutkami COVID-19 polskiej branży turystycznej – emeryci i renciści byliby bowiem uprawnieni do dokonywania płatności za pomocą tego bonu od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r., a zatem w okresie zmniejszonego popytu na usługi hotelarskie czy imprezy turystyczne (...)”.

Sytuacja jest jednak bardzo dynamiczna. O planach wydłużenia terminu na wykorzystanie bonów turystycznych do przyszłorocznych wakacji, poinformował wczoraj Wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy. Powiedział on bowiem, że ,,taka jest wola Polaków i branży turystycznej, aby ten bon przedłużyć, by objął też przyszłe wakacje”. Pozostaje więc mieć tylko nadzieję, że posłowie uwzględnią te obietnice podczas prac nad nowelizacją ustawy i również emeryci zyskają dłuży czas na realizację przyznanych im bonów turystycznych.

Polski Bon TurystycznyKoronawirus w Polsce