Nie wszystkie matki poszkodowane przez tarczę antykryzysową odzyskają utracone zasiłki

Ewelina Czechowicz

Sejm 7 października poprawił przepisy, które  pozbawiły kobiety w ciąży i matki na urlopie macierzyńskim części świadczeń. Jest jednak ale, nie wszystkie matki mogą się cieszyć. Zmiana nie obejmie kobiet, które poszły na zwolnienie lekarskie w trakcie trwania tarczy antykryzysowej, one muszą jeszcze poczekać. W Senacie procedowana jest druga ustawa, która poprawia błędy legislacyjne.

Nie wszystkie matki skorzystają z uchwalonych przez Sejm przepisów

Niestety nie wszystkie kobiety skorzystają z uchwalonych przepisów. Uchwalona przez Sejm ustawa nie obejmuje kobiet, którym obniżono wymiar czasu pracy, zanim zdążyły skorzystać z zasiłku macierzyńskiego lub skorzystały ze zwolnienia lekarskiego w trakcie obowiązywania tarczy antykryzysowej. Kobiety, którym obniżono etat w związku z pandemią jednocześnie pobierają niższe zasiłki chorobowe oraz zasiłek macierzyński.

Pomoc dla matek w ramach Tarczy

Źródło: shutterstock

Tarcza antykryzysowa miała pomóc a pozbawiła prawa do świadczeń

Przepisy tarczy antykryzysowej miały pomóc firmom w czasach koronowirusa, jednak poszkodowały kobiety w ciąży na zwolnieniach lekarskich i matki rozpoczynające urlopy macierzyńskie w trakcie jej obowiązywania. Obniżenie wymiaru czasu pracy przez pracodawców spowodowało znaczące obniżenie świadczeń kobiet w ciąży oraz obniżenie zasiłku macierzyńskiego.

Zgodnie z art.  40 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 870) w przypadku zmiany czasu pracy podstawę wymiaru zasiłków – w tym chorobowego i macierzyńskiego – stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego, obniżonego lub podwyższonego wymiaru czasu pracy. Raz ustalona podstawa obowiązuje zaś przez cały okres jego nieprzerwanego pobierania. Oznacza to, że jeżeli pracownik zachorował lub urodził dziecko po ograniczeniu jego etatu, będzie mu przysługiwać niższe świadczenie niż to, jakie dostałby, gdyby korzystał z zasiłku przed niekorzystną dla niego zmianą.

Sejm połowicznie naprawia błąd legislacyjny

Uchwalone przez Sejm przepisy przywracają prawo do zasiłku chorobowego oraz zasiłku macierzyńskiego liczonego ze średniej z 12 miesięcy, ale tylko tym kobietom, które zasiłki zaczęły pobierać przed wejściem w życie tarczy antykryzysowej.

Co z tymi kobietami, które z zasiłków zaczęły korzystać w trakcie tarczy kryzysowej? Te pracownice muszą poczekać na przepisy przygotowane przez Senat, które są jeszcze procedowane.

Projekt zmian przygotowany przez Senat

Przepisy przygotowane przez Senat mają wyeliminować skutki obniżenia zasiłków dla wszystkich kobiet na zwolnieniach lekarskich z powodu ciąży i tych które rozpoczęły urlop macierzyński w trakcie obniżonego etatu z powodu tarczy antykryzysowej.  Ustawa przygotowana przez Senat jest korzystniejsza. Jeżeli zostanie uchwalona w przygotowanym kształcie krąg kobiet uprawnionych do wyższych zasiłków macierzyńskich będzie szerszy. Aktualnie ustawa senacka oczekuje na prace w Komisji Finansów Publicznych.

Przepisy uchwalone przez Sejm. Kto i kiedy z nich skorzysta?

Obecnie uchwalone przepisy pomogą tylko niektórym kobietom. Na podstawie przepisów uchwalonej 7 października ustawy świadczenia odzyskają te kobiety, które łącznie spełnią dwa warunki:

  • obniżenie wymiaru czasu pracy lub wprowadzenie mniej korzystnych warunków zatrudnienia nastąpiło  w okresie wcześniej pobieranego zasiłku.
  • między okresami pobierania wcześniejszego i kolejnego zasiłku nie było przerwy albo była ona krótsza niż trzy miesiące kalendarzowe.

Prawa do świadczenia w wyższej wysokości nie odzyskają kobiety, którym obniżono wymiar czasu pracy, zanim zdążyły skorzystać  z zasiłku macierzyńskiego.

Uchwalona ustawa została przekazana do podpisu Prezydenta.