Nie przegap terminu! Ważna data w podatku od nieruchomości upływa niebawem, zapłać w terminie

Ewelina Czechowicz

Właściciele nieruchomości zaczynają otrzymywać decyzje określające wymiar podatku od nieruchomości za 2023 r. Ile trzeba będzie zapłacić? Kiedy i jak dokonać płatności oraz  od czego zależy wysokość podatku od nieruchomości? – wyjaśniamy

 

Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustala rada gminy. Stąd każdy z właścicieli nieruchomości już otrzymał albo niebawem otrzymał decyzję określającą wysokość podatku ze wskazaniem terminu jego zapłaty. W tym roku w wielu gminach wysokość podatku znacząco wzrosła, wiąże się to z inflacją.

 

Stawki maksymalne podatku od nieruchomości od 1 mkw

 

Stawka w 2022 r.

Stawka w 2023 r.

Zmiana r/r

od budynków mieszkalnych

0,89 zł

1,00 zł

+0,11 zł

od budynków związanych z prowadzeniem firmy

25,74 zł

28,78 zł

+3,04 zł

od budynków związanych z działalnością dotyczącą obrotu materiałem siewnym

12,04 zł

13,47 zł

+1,43 zł

od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

5,25 zł

5,87 zł

+0,62 zł

pozostałe

8,68 zł

9,71 zł

+1,03 zł

od gruntów związanych z prowadzeniem firmy

1,03 zł

1,16 zł

+0,13 zł

od gruntów pod wodami powierzchniowymi

5,17 zł

5,79 zł

+0,62 zł

od pozostałych gruntów

0,54 zł

0,61 zł

+0,07 zł

od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji

3,40 zł

3,81 zł

+0,41 zł

Opracowanie własne: PIT.pl na podstawie informacji zawartych w obwieszczeniu MF z 28 lipca 2022 r.

 

 

 

Podatek od nieruchomości w 2023 r.

Decyzję o wysokości podatku od nieruchomości ustala indywidualnie każda gmina. Najlepiej sprawdzić na stronie internetowej gminy najnowszą uchwałę w zakresie wysokości podwyżki podatku na 2023 r. Każdy z podatników otrzymuje również decyzje dotyczącą wysokości podatku w danym roku.  Wysokość maksymalnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2023 r. uzależniona jest od wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2022 r. Zgodnie z komunikatem prezesa GUS z 15 lipca 2022 r. ceny wzrosły o 11,8 proc. w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy 2021 r. Część podatników jest zwolniona z obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości. Zwolnienia zostały wymienione w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, każda gmina może samodzielnie wprowadzić dodatkowe zwolnienie z podatku od nieruchomości, dla wybranych grup. Szczegółowe informacje o tym, kto może zapłacić niższą daninę lub w ogólne nie musi płacić, znaleźć można na stronach internetowych swojej gminy.

Nie przegap terminu! I rata podatku od nieruchomości do 15 marca 2023 r.

Źródło: shutterstock

 

Terminy zapłaty podatku

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Kiedy raty, a kiedy zapłata jednorazowa?

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Jak zapłacić podatek od nieruchomości za 2023 rok>

Jak zapłacić podatek od nieruchomości:

Podatek od nieruchomości w Polsce można zapłacić na kilka sposobów, zależnie od preferencji podatnika i możliwości oferowanych przez gminę. Zapłaty można dokonać w wybrany przez siebie sposób, a do wyboru jest:

 

  1. przelew bankowy — Najprostszym sposobem zapłaty podatku od nieruchomości jest dokonanie przelewu bankowego z własnego rachunku bankowego na rachunek podatkowy urzędu gminy. W celu dokonania takiej płatności należy podać numer rachunku urzędu oraz właściwy tytuł przelewu, który zazwyczaj znajduje się na decyzji podatkowej.
  2. płatność gotówkowa — Niektóre urzędy gmin umożliwiają także dokonanie płatności podatku od nieruchomości gotówką. W takim przypadku należy udać się do urzędu wraz z gotówką i dokonać wpłaty na wskazany rachunek.
  3. płatność kartą — Coraz więcej urzędów gmin umożliwia dokonanie płatności kartą płatniczą lub kredytową. W takim przypadku należy udać się do urzędu wraz z kartą płatniczą lub kredytową i dokonać płatności z wykorzystaniem terminala płatniczego.
  4. zapłata u inkasenta – osoby wyznaczonej przez gminę np. na wsi są to zwykle sołtysi

Ważne jest, aby dokonywać płatności w terminie, aby uniknąć nałożenia odsetek karnej za zwłokę oraz innych sankcji. W przypadku wątpliwości lub pytań na temat sposobu płatności podatku od nieruchomości zawsze warto skontaktować się z urzędem gminy. W sytuacji, kiedy podatnik nie dostał decyzji warto ustalić urzędzie wymiar podatku od nieruchmości.

 

 

NieruchomościPodatki 2023