Nie będzie nowego formularza CBC-P

Ministerstwo Finansów nie prowadzi prac w zakresie publikacji nowego wzoru powiadomienia w zakresie obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów. Dostępny obecnie wzór CBC-P jest aktualny na rok 2019.

Wzór powiadomienia w zakresie obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów CBC-P(2) znajdujący się na Portalu Podatkowym, wyświetlający się w formie interaktywnego linku w zakładce e-Deklaracje / Inne / Pozostałe, jest wersją aktualną.

Źródło: www.podatki.gov.pl