Najważniejsze zmiany MPiPS 2018

10.01.2018 10:00 (aktualizacja: )

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało listę kluczowych zmian społecznych oraz zmian w polityce zatrudnienia, jakie wejdą w życie w 2018 roku. Wśród najważniejszych jest m.in. wprowadzenie e-składki, e-zwolnienia lekarskiego, czy też wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zmiany MPiPS 2018
Zmiany MPiPS 2018 / YAY foto

Początek roku niesie ze sobą sporo zmian w polityce rodzinnej, polityce społecznej i polityce zatrudnienia. W praktyce oznacza to m.in. wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych. Z 1 stycznia została wprowadzona e-składka i wzrosła kwota świadczenia pielęgnacyjnego. Od marca czeka nas również waloryzacja rent i emerytur. Poniżej znajdują się najważniejsze zmiany.

 

od 1 stycznia

Minimalne wynagrodzenie
za pracę

2 100 zł

tyle wynosi minimalne wynagrodzenie za pracę

Minimalna stawka godzinowa

dla pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych

wynosi 13,70 zł

dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług

E-składka

wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne

opłacane jednym przelewem

na indywidualny numer rachunku składkowego

Zatrudnianie cudzoziemców

oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
w przypadku prac niesezonowych wykonywanych przez obywateli 6 państw (do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy)

 

możliwość ubiegania się o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (do 9 miesięcy w roku kalendarzowym) dla obywateli wszystkich państw trzecich

 

rozszerzenie obowiązku zawarcia z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej (i przedstawienia jej tłumaczenia) na cudzoziemców zwolnionych z obowiązku zezwolenia na pracę

 

 

 

 

 

 

 

 

od 1
stycznia

Łatwiejsze zakładanie instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3

Trzy razy więcej pieniędzy na żłobki, kluby dziecięce i dziennego opiekuna (wzrost ze 150 do 450 mln złotych)

ułatwienia w zakładaniu instytucji

większe bezpieczeństwo dzieci

i bardziej podmiotowa rola rodziców

Program Opieka 75+

57 mln zł

na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

dla osób samotnych i starszych 75+ w gminach do 20 tys. mieszkańców

 

od
1 marca

Waloryzacja

emerytur i rent

prognozowany wskaźnik:2,7%

o tyle – według bieżącej prognozy – wzrosną świadczenia emerytalne i rentowe

 

 

od 1
lipca

 

e-zwolnienia lekarskie

 

 

lekarze będą wystawiać wyłącznie elektroniczne zwolnienia lekarskie (tzw. e-ZLA)