Mój PIT-11 zawiera błędy

Piotr Szulczewski 13.03.2013 09:00 (aktualizacja: )

Niejednokrotnie PIT-11 przesłany podatnikowi zawiera nieprawidłowe kwoty. Warto w takim przypadku postępować zgodnie z kilkoma podstawowymi zasadami.

Rozbieżności między rocznym rozliczeniem podatnika a wartościami wskazanymi w PIT-11 nie zawsze muszą wynikać z błędów. Należy zawsze badać własną sytuację jako podatnika.

Przykład

Podatnik otrzymał w grudniu wynagrodzenie za 4 miesiące pracy. Pracodawca w PIT-11 uwzględnił wyłącznie koszty uzyskania za grudzień. Pracownik może jednak uwzględnić w rocznej deklaracji koszty uzyskania przychodów za wszystkie miesiące, w których uzyskiwał przychody, a nie tylko za miesiąc wypłaty. Mimo rozbieżności, zarówno roczne rozliczenie podatkowe, jak i PIT-11 będą poprawne.

W przypadku zauważonych błędów należy przede wszystkim skonfrontować niejasności z płatnikiem (telefonicznie, osobiście, mailem). W większości przypadków pracodawca wyjaśni zasadę wystawiania PIT-11 lub też wyśle do podatnika korektę informacji PIT-11.

Należy pamiętać, że PIT-11 wystawia się na podstawie stanów, które miały miejsce w 2012 r., a nie na podstawie danych, które powinny mieć miejsce. Stąd też niewypłacone wynagrodzenia, niezapłacone składki ZUS i zdrowotne, niepobrane zaliczki na podatek dochodowy w informacji podatkowej nie zostaną ujęte, choć ich wystąpienie byłoby pożądane w danym roku podatkowym.  PIT-11 przedstawiający stan faktyczny będzie informacja wystawioną prawidłowo.

PIT-11 wystawiony z błędami nie jest podstawą wystawienia deklaracji rocznej. Podatnik powinien zawsze sam zbadać własne zobowiązania podatkowe i sam wypełnić swoją deklarację roczną.

Piotr Szulczewski
PIT.pl