MF podsumowywuje pierwsze miesiące split payment

Mechanizm podzielonej płatności, czyli split payment obowiązuje od 1 lipca br. Od tego czasu skorzystało z niego już 8 proc. podatników.

Ministerstwo Finansów podzieliło się pierwszymi danymi dotyczącymi MPP. W ciągu pierwszych dwóch miesięcy funkcjonowania split payment, z tej formy płatności skorzystało 8 proc. podatników, przeprowadzono około 2,4 mld transakcji o łącznej wartości ponad 40 mld zł. 

Przypomnijmy, że MPP został wprowadzony głownie, aby przeciwdziałać oszustwom podatkowym. Ma za zadanie ochronę przed wyłudzeniami VAT, a tym samym zwiększenie dochodów budżetu państwa. Jest to nic innego jak uszczelnienie systemu podatkowego, które polega na podziale kwoty brutto na dwa strumienie. Oznacza to, że płatność elektroniczna regulowana przez kupującego jest rozliczana na konto sprzedawcy, natomiast kwota podatku zostanie przekazana bezpośrednio na specjalny rachunek bankowy przedsiębiorcy - tzw. rachunek VAT.

Od 1 czerwca MPP obowiązkowy tam, gdzie VAT odwrócony i solidarna odpowiedzialność

Należy podkreślić, że na chwilę obecną MPP jest dobrowolne. Stroną decydującą o jego stosowaniu jest nabywca – podatnik VAT. Przy czym sprzedawca może zastrzec w umowie, że nie chce stosować takiej formy rozliczeń, co wynika z zasady swobody umów. Kontrahenci sami decydują, w jaki sposób dokonują rozliczeń przeprowadzanych transakcji. Dodatkowo nabywca decyduje, którą fakturę zapłaci z zastosowaniem MPP, w jakiej części oraz wobec którego dostawcy. Jednak wszystko wskazuje na to, że od 1 czerwca system będzie obowiązkowy wszędzie tam, gdzie dziś stosuje się VAT odwrócony i solidarną odpowiedzialność – czytamy w „Gazecie Prawnej”.

Wojciech Śliż, dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług Ministerstwa Finansów podkreśla, że założenia wskazywały, iż to głownie duże firmy będą inicjatorami płatności w MPP. Jednak jak wskazują wyniki, w tej grupie tylko 30 podmiotów rozliczyło więcej niż tysiąc płatności w split payment. Pokazuje to, że mechanizm działa zgodnie z planem i chętnie sięgają po niego również przedsiębiorcy z sektora MŚP.

Resort zadowolony z wyników

Jak czytamy w „Gazecie Prawnej”, pierwsze wyniki wskazują, że około 1,5 proc. ogólnej liczby transakcji zakupu przeszło przez podzieloną płatność, a w ujęciu wartościowym około 5 proc. Natomiast założenia resortu mówiły o 2-proc. udziale w liczbie wszystkich transakcji i 3-procentowy w ich wartości po pierwszym kwartale. Wojciech Śliż podkreśla tym samy, że można już mówić o zrealizowaniu planu. Jednocześnie wskazuje, że od strony technologicznej system został zaprojektowany i wdrożony prawidłowo, co daje podwaliny do zwiększenia zakresu jego stosowania.

Już przy wprowadzaniu MPP można było się domyślać, że jego dobrowolność nie potrwa długo. Jak widać test wypadł pomyślnie, więc resort szykuje się do kolejnego etapu – obowiązkowego rozszerzenia jego działania. Obowiązek stosowania MPP najprawdopodobniej zostanie wprowadzony w czerwcu 2019 r. wszędzie tam, gdzie obecnie obowiązuje tzw. odwrócony VAT i solidarna odpowiedzialność podatników, czyli mowa o sektorach, tj. paliwa, obrót stalą, złomem, elektroniką czy w usługach budowlanych.

Katarzyna Rostkowska
Bankier.pl

Płatność podzielona