Minister Szczurek o najbliższych planach Ministerstwa Finansów

01.09.2014 10:00 (aktualizacja: )

Pomoc dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i przywileje dla rzetelnych firm zapowiedział w Sejmie 27 sierpnia br. minister finansów Mateusz Szczurek, przedstawiając działania resortu finansów w najbliższych miesiącach. Minister zapewnił również, że w przyszłym roku deficyt finansów publicznych liczony według europejskich standardów nie przekroczy 3 proc. PKB.

Działania rządu w 2015 roku: będą zmiany w uldze prorodzinnej oraz
w waloryzacji rent i emerytur

Minister Szczurek poinformował m.in., że zwroty w ramach ulgi prorodzinnej za 2014 r. będą nie tylko wyższe, co zapowiedział posłom premier Donald Tusk, ale również – dzięki Karcie Dużej Rodziny – będą szybciej wypłacane dla wszystkich rodzin z trójką i więcej dzieci. – Zobowiązujemy się do zwrotu w ciągu 30 dni od złożenia zeznania podatkowego, pod warunkiem że to będzie złożone elektronicznie – powiedział minister.

Mateusz Szczurek zapowiedział wprowadzenie instytucji asystenta w urzędzie skarbowym dla osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą. Asystent będzie mógł być również skierowany do podatników już prowadzących działalność, aby wesprzeć ich w wykonaniu swych obowiązków wobec państwa, jeżeli sobie z tym nie radzą.

Minister Szczurek o zmianach w podatkach
Źródło: Thinkstock

Nowym rozwiązaniem będzie ponadto instytucja autoryzowanego podatnika, czyli firm rzetelnie wykonujących obowiązki. Minister poinformował, że będą one korzystać z licznych przywilejów, jak ma to już miejsce w obrocie celnym. Chodzi m.in. o szybsze zwroty VAT, być może niższe odsetki przy korektach błędów. Jak zapowiedział minister, lista korzyści będzie otwarta i poszerzana z czasem.

Wśród innych ułatwień dla podatników Mateusz Szczurek wskazał na możliwość regulowania podatków w urzędach skarbowych za pomocą karty płatniczej, zapłaty podatku przez członka rodziny a nawet zaniechania tego obowiązku, jeżeli kwota do zapłaty będzie niższa niż koszt przesyłki. Minister zapowiedział również zmiany na granicy, dzięki którym kierowcy będą mogli zarezerwować odprawę celną na konkretną godzinę. Na razie system e-booking TRUCK zostanie wprowadzony od 2015 r. pilotażowo na dwóch przejściach granicznych.

Minister Szczurek odniósł się też do przyjętego we wtorek 26 sierpnia br. przez rząd projektu założeń do nowelizacji ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Nowe prawo ma zachęcać do szerszego korzystania z tego instrumentu i znieść bariery do emisji listów zastawnych. Dzięki obniżeniu kosztów kredytów, np. na finansowanie nieruchomości i wzmocnieniu systemu bankowego w Polsce korzyści odniesie cała gospodarka.

Minister wskazał też, że komisja kodyfikacyjna ds. prawa podatkowego złoży w 2015 r. założenia do nowej Ordynacji podatkowej, a ich uchwalenie byłoby możliwe w drugiej połowie kadencji przyszłego Sejmu. jak ocenił Mateusz Szczurek, nowe regulacje mają gwarantować odpowiednie prawa podatnikom i zwiększać ich poczucie bezpieczeństwa.

Minister zapowiedział także dalsze wzmocnienie współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych oraz prokuraturą w zwalczaniu przestępczości gospodarczej. Jak zaznaczył, jest ona skierowana nie przeciwko uczciwym podatnikom, ale koncentruje się na tych sektorach gospodarki i firmach, gdzie przestępczość gospodarcza jest największa.

Minister Szczurek przyznał, że zadania rządu przedstawione w Sejmie wymagają finansowania, a budżet musi być zamknięty i stworzony w sposób odpowiedzialny. O pomoc w spełnieniu tego wyzwania minister zaapelował do posłów. Jednocześnie zapewnił, że w przyszłym roku deficyt finansów publicznych liczony według europejskich standardów nie przekroczy 3 proc. PKB.

Źródło: MF.gov.pl