Pobierz e-pity 2019

Minimalna waloryzacja rent i emerytur w 2015 roku

Iwona Maczalska 01.07.2014 10:00 (aktualizacja: )

W 2015 roku spodziewać się można waloryzacji rent i emerytur wyłącznie na minimalnym ustawowym poziomie. Tak wynika z najnowszego projektu rozporządzenia Rady Ministrów.

Rada Ministrów wydala projekt rozporządzenia w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2015 r. Projekt zakłada, że w 2015 r. wysokość zwiększenia emerytur i rent, ustala się na poziomie 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Oznacza to, że w 2015 roku Rząd planuje zwiększenie pobieranych rent i emerytur jedynie o ustawowy wskaźnik waloryzacji. Zgodnie bowiem z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162 poz. 1118 tekst ujedn.) wskaźnik waloryzacji będący średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym musi być zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Zdaniem projektodawców ,, Przy prognozie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2014 r. na poziomie 101,5% i prognozie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2014 r. wynoszącej 2,6% (20% realnego wzrostu wynagrodzeń w 2014 r. – 0,52%) – prognozowany wskaźnik waloryzacji w 2015 r. kształtuje się na poziomie 102,02%)”.


Jaka emerytura i renta w 2015 roku?

Wspomniany wskaźnik waloryzacji w wysokości 102,02% służy obliczeniu wysokości podwyżki emerytur i rent, jaka nastąpi w 2015 roku. Wskaźnik waloryzacji w wysokości 102.02% oznacza, że przyszłoroczna emerytura wzrośnie o 2,02%. Oznacza to, że świadczeniobiorcy pobierający najniższą emeryturę lub rentę, która obecnie wynosi 844,45 zł brutto mogą spodziewać się w 2015 roku podwyżki o jedyne 17 zł brutto.

Iwona Maczalska,
PIT.pl