MF wyśle SMS z informacją o błędach w pliku JPK_VAT

Iwona Maczalska 16.01.2018 10:00 (aktualizacja: )

Ministerstwo Finansów kontroluje otrzymane Jednolite Pliki Kontrolne przy wykorzystaniu tzw. ANALIZATORA_JPK. W przypadku zdiagnozowania błędów podatnik zostanie o nich poinformowany poprzez wiadomość e-mail bądź sms.

MF wyśle SMS z informacją o błędach w pliku JPK_VAT

Z początkiem roku weszły w życie duże zmiany dla mikroprzedsiębiorców. Od 1 stycznia 2018 roku mikrofirmy podobnie jak małe, średnie i duże podmioty zobowiązane są do generowania i wysyłki ewidencji VAT do organów skarbowych w formacje JPK_VAT – Jednolitego Pliku Kontrolnego. Oznacza to, że z początkiem roku obowiązek sporządzania plików JPK dotknął wszystkich przedsiębiorców.

<< JPK_VAT przez ePUAP za darmo. E-podpis nie będzie potrzebny >>

Kontrola plików JPK_VAT – najczęstsze błędy

Wysłane do Krajowej Administracji Skarbowej pliki JPK_VAT kontrolowane są za pośrednictwem narzędzia jakim jest ANALIZATOR_JPK. Wśród najczęściej występujących niezgodności pojawiają się:

  1. Rozbieżności w przesłanych plikach JPK_VAT w stosunku do deklaracji złożonych za ten sam okres,
  2. Rozbieżności w kwotach transakcji wykazywanych przez kontrahentów w plikach JPK_VAT oraz
  3. Uwzględnianie w plikach JPK_VAT zakupu faktur VAT wystawianych przez podmioty nie będące czynnym podatnikiem VAT.

O błędach w JPK_VAT podatnik zostanie poinformowany drogą e-mail bądź smsem

Podatnicy, których pliki JPK_VAT zawierają błędy zostaną o tym poinformowani poprzez wiadomość e-mail bądź poprzez sms. Wiadomości te system generuje automatycznie, dlatego nie należy na nie odpowiadać. Warto zwrócić również uwagę na to, że otrzymane powiadomienia zaopatrzone będą w podpis ,, Ministerstwo Finansów, Departament Poboru Podatków”. Będą zawierały również prośbę o sprawdzenie przesłanego pliku oraz kontakt z urzędem skarbowym w celu rozwiania wątpliwości oraz sporządzenia korekty pliku JPK_VAT.

Ministerstwo Finansów zastrzega jednak, że w wysłanych komunikatach nie będą widniały informacje o konieczności zapłaty podatku oraz nie będą tam również załączone zewnętrzne linki czy pliki.

e-mikrofirma program MF do szybkiego sporządzania i wysyłki plików JPK_VAT

Ministerstwo Finansów w celu ułatwienia sporządzania i wysyłki plików JPK_VAT przygotowało bezpłatną aplikację e-mikrofirma przeznaczoną dla mikroprzedsiębiorców. Aktualnie aplikacja ta umożliwia wystawianie faktur krajowych, zapisywanie faktur zakupu oraz automatyczne generowanie ewidencji VAT na podstawie wprowadzonych przez przedsiębiorcę dokumentów. Można ją pobrać na stronie www.jpk.mf.gov.pl.

Z końcem stycznia 2018 roku aplikacja e-mikrofirma zostanie rozszerzona o dodatkowe funkcje m.in. dodanie sprzedaży paragonowej, automatyczne wygenerowanie ewidencji VAT w formacie JPK_VAT, czy wysyłkę gotowego pliku JPK_VAT do systemu Ministerstwa Finansów.

Iwona Maczalska, PIT.pl