MF informuje o nowych wzorach deklaracji PIT-4R i PIT-8AR

Ewelina Czechowicz

Minister Finansów Tadeusz Kościński podpisał nowe rozporządzenie, które zmienia to z 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych, obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Nowe wzory

Rozporządzenie określa nowe wzory deklaracji składanych przez płatników podatku PIT, tj. PIT-4R i PIT-8AR, które dotyczą podatków pobranych w 2021 r. Kolejna zmiana, w jakim celu? Zmiany we wzorach ww. deklaracji pozwolą płatnikom wskazać miesiąc (miesiące) roku 2021, w których skorzystali oni z przesunięcia terminu przekazania pobranego podatku.

Obecnie, z takiej prolongaty, niektórzy płatnicy będą mogli skorzystać w stosunku do zaliczek na podatek lub zryczałtowanego podatku pobranych w styczniu 2021 r.

nowe wzory PIT-4R i PIT-8AR

Źródło: shutterstock

Zaliczki na PIT pobrane za styczeń 2021 r. przesunięte do sierpnia

Zmiany formularzy PIT związane są z rozporządzeniem w sprawie przedłużenia terminu przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku pobranych od dochodów (przychodów) podatników w styczniu 2021 r. Rozporządzenie to zostało opublikowane 18 lutego 2021 r. w Dzienniku Ustaw, poz. 318. Zgodnie z jego treścią niektórzy płatnicy mogą skorzystać z przesunięcia terminu na przekazanie zaliczek do 20 sierpnia 2021 r.

Kogo i w jakim zakresie dotyczy przedłużenie terminu na przekazanie zaliczek do urzędu skarbowego?

Przedłużenie terminu dotyczy płatników: którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według jednego z 48 kodów PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z lub 96.04.Z. zaliczek na podatek pobranych przez płatników od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, o których mowa w art. 31, oraz podatku zryczałtowanego pobranego przez płatników, o których mowa w art. 41 ust. 1 i 4, od dokonanych świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych.