Mały podatnik PIT i CIT 2019 – zmiany

Iwona Maczalska

Podwyższenie progu małego podatnika PIT i CIT do 2 mln euro rocznej wartości sprzedaży zakłada pakiet uproszczeń w podatkach zaproponowany przez Minister Finansów Teresę Czerwińską. Zmiany mają zacząć obowiązywać już od 2019 roku.

Ministerstwo Finansów prowadzi pracę nad uproszczeniami w podatkach, które mają być zgodne z filozofią 3xP, czyli stworzeniem systemu podatkowego, który będzie nie tylko przejrzysty i prosty, lecz także przyjazny zarówno dla zwykłych podatników jak i przedsiębiorców. W ramach zaproponowanych zmian znalazło się podwyższenie progu limitu skierowanego dla małego podatnika PIT i CIT.

 

Mały podatnik PIT i CIT 2019

Minister Finansów zaproponowała zwiększenie progu twz. małego podatnika PIT i CIT do 2 mln euro rocznej wartości sprzedaży. Zdaniem resortu finansów dzięki tej zmianie ,,większa liczba przedsiębiorców skorzysta z bardziej korzystnych zasad amortyzacji, rozliczeń kwartalnych czy – w wypadku CIT – niższej stawki podatku”.

Należy również przypomnieć, że Ministerstwo Finansów pracuje również nad przepisami, które wprowadzą możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wynagrodzenia za pracę współpracującego małżonka oraz małoletnich dzieci podatnika.

 

Mały podatnik PIT i CIT 2018

Aktualny próg małego podatnika PIT wynosi 1’200’000 €. W przeliczeniu na PLN daje to kwotę 5’176’000 zł w skali roku. Przypomnijmy, że do ustalenia limitu progu przychodów ze sprzedaży, stosuje się średni kurs euro ogłaszany przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Średni kurs euro ogłoszony w dniu 2 października 2017 r. przez Narodowy Bank Polski wyniósł 4,3137 zł za euro.

Szczegóły przedstawia poniższa tabela:

RokMały podatnik
20161’200’000 €5’092’000 PLN
20171’200’000 €5’157’000 PLN
20181’200’000 €5’176’000 PLN

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne