Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Limity podatkowe 2019. Mały podatnik mniej o 41 tys. zł

Katarzyna Sudaj 01.10.2018 13:05 (aktualizacja: )

Średni kurs euro ustalany przez NBP na pierwszy roboczy dzień października pozwala obliczyć wysokość kilku ważnych wskaźników podatkowych na kolejny rok. Zmianie ulegną limity określające małego podatnika PIT i VAT, kwotę amortyzacji jednorazowej de minimis oraz limit stosowania ryczałtu ewidencjonowanego w 2019 roku, a także wskaźniki przyjęte dla celów rachunkowości.

Niższy kurs euro i niższe limity 2019

Kurs średni euro ustalony przez NBP na pierwszy dzień roboczy października 2018 roku, czyli z poniedziałku 1 października br. jest niższy niż ten sam kurs przed rokiem, gdy wynosił 4,3137 za 1 euro. Wpływa to na pewne obniżenie szeregu limitów podatkowych, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku m.in. amortyzacji de minimis, rozliczeń jako tzw. mały podatnik czy na obowiązek stosowania pełnej rachunkowości. Kurs średni NBP z 1 października 2018 r. wyniósł 4,2795 zł. Limity podatkowe i rachunkowe obowiązujące w 2019 r. będą zatem trochę niższe niż obecnie. Chyba, że wejdą w życie zmiany limitów wyrażone w kwotach euro.

Jednorazowa amortyzacja do 50 tys. euro rocznie - limit 2019

Podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Przeliczenia na złote kwoty limitu dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiło zdarzenie, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Amortyzacja 50’000 euro
RokLimit
201850'000 euro216'000 zł
201950'000 euro214’000 zł

 Źródło: opracowanie własne PIT.pl

Dodatkowym warunkiem stosowania amortyzacji de minimis jest status małego podatnika PIT.

Mały podatnik PIT i VAT - limit 2019

O statusie małego podatnika decyduje niewielki obrót roczny. Podatnik, którego obrót pozwala na kwalifikację do tej grupy, może skorzystać z kasowej metody rozliczenia VAT. Polega ona co do zasady na odprowadzaniu VAT po uzyskaniu zapłaty od kontrahenta oraz na odliczaniu VAT od zakupów po dokonaniu faktycznej za nie zapłaty. Może korzystać z amortyzacji jednorazowej do 50'000 euro rocznie, korzystać z tzw. kredytu podatkowego (PIT) przy rozpoczęciu działalności.

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

RokMały podatnik
20181’200’000 €5’176’000 PLN
20191’200’000 €5’135’000 PLN

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

 

RokMały podatnikMały podatnik pośrednik
20181’200’000 €5'176'000 PLN45’000 €194'000 PLN
20191’200’000 €5’135’000 PLN45’000 €193’000 PLN

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

 

Uwaga: Pod koniec września Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Zapisano w nim, że próg dla małego podatnika ma być podniesiony z obecnego 1,2 mln euro do 2 mln euro. Kiedy zacznie obowiązywać podwyższony próg w wysokości 2 mln euro?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - limit 2019

Jedną z metod opodatkowania swoich dochodów z działalności gospodarczej, w tym prowadzonej w formie spółki cywilnej lub jawnej lub z tytułu najmu, dzierżawy i umów podobnych, jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

W kolejnych latach prowadzenia działalności kontynuacja tej formy opodatkowania lub zmiana zasad opodatkowania na ryczałtowe wymaga określonego limitu przychodów. Ponadto wybór tej formy wymaga złożenia stosownego oświadczenia do 20 stycznia, a w braku oświadczenia podatnik kontynuuje dotychczasowe zasady. 1 stycznia 2017 roku zwiększono limit dla ryczałtu ze 150 tys. eurodo 250 tys. euro.

 Limit*
Działalność samodzielnaDla spółki cywilnej
Podmioty rozpoczynające działalnośćBrak limituBrak limitu
Podmioty kontynuujące działalność250’000 euro**1'069’875 zł250’000 euro**1'069’875 zł

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

Kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. Nie dokonuje się w tym przypadku zaokrągleń. 

Pełna i uproszczona rachunkowość – limity 2019 

W roku 2019 po raz czwarty do ustalenia limitów dla celów pełnej lub uproszczonej rachunkowości, a także celem uproszczeń jako jednostki małe lub mikro, stosuje się kurs euro z pierwszego dnia roboczego października, a nie tak jak to miało miejsce wcześniej - z 30 września. Przypominamu, że od 1 stycznia 2017 roku zwiększono ten limit dla pełnej rachunkowości z 1,2 mln euro do 2 mln euro. 

Limit wg ustawyLimit w zł*Rok obrotowy
2'000’000 euro8’559’000 zł2019

* Średni kurs euro ogłaszany przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy.

01.10.2018 r.4,2795 zł

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

VATCITPłatnik PIT