Leki refundowane a ulga rehabilitacyjna

Piotr Szulczewski 10.10.2013 09:00 (aktualizacja: )

Piotr Szulczewski

Często zdarza się, że osoby korzystające z ulgi rehabilitacyjnej nabywają leki z częściową odpłatnością lub też otrzymują je za darmo. Pojawia się wówczas pytanie, jaką kwotę ująć z tego tytułu w rocznym rozliczeniu podatkowym i odliczyć od dochodu.

Ulga rehabilitacyjna - jaki sprzęt można odliczyć?

Ulga rehabilitacyjna dotyczy wydatków faktycznie poniesionych przez podatnika. Nawet, jeśli rynkowa wartość leku znacząco przekracza kwotę, jaką zapłacił on za medykament, odliczeniu w rocznej deklaracji podatkowej podlega wyłącznie kwota zapłacona, udokumentowana dowodem zapłaty. Odliczenie obejmuje miesięcznie różnicę między kwotą faktycznie zapłaconą a kwotą 100 zł.

Przykład

Podatnik kupił lek refundowany. Cena leku wynosi 500 zł, niemniej podatnik posiada prawo do refundacji – opłaca 30% wartości, płaci za niego 150 zł. Jest to jedyny lek w miesiącu, który podatnik kupił. W ramach ulgi rehabilitacyjnej podatnik może odliczyć w tym miesiącu 50 zł – czyli różnicę, pomiędzy kwotą faktycznie wydatkowaną (150 zł), a kwotą 100 zł.

Ulga rehabilitacyjna a dojazdy na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne 2013

Dla celu korzystania z ulgi oprócz dowodu poniesienia wydatku (najlepiej faktury VAT), podatnik powinien posiadać również dowód zalecenia ze strony lekarza o konieczności stosowania takiego a nie innego leku związanego z odliczeniem rehabilitacyjnym.

Piotr Szulczewski
PIT.pl

Ulga rehabilitacyjna