Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Legislacyjny Polski Ład: Jakość, dialog i czas - z czym jest problem?

Redakcja PIT.pl

Rada Przedsiębiorczości przygotowała raport „Legislacyjny Polski Ład”, który powstał we współpracy Rady z Grant Thornton. Raport został przedstawiony na debacie “Diabeł tkwi w regułach. Jakość, dialog i czas kluczowymi elementami dobrej legislacji”.

Legislacyjny Polski Ład: Jakość, dialog i czas - z czym jest problem?
Źródło: FORUM

15 maja 2021 roku Premier Mateusz Morawiecki przedstawił założenia tzw. Polskiego Ładu, czyli szeregu reform gospodarczych i społecznych, skupionych zwłaszcza na obszarach takich jak podatki, ochrona zdrowia, polityka mieszkaniowa czy polityka prorodzinna. Niezależnie od oceny merytorycznej proponowanych rozwiązań, jasne jest, że wprowadzenie tych zmian będzie miało istotny wpływ na sytuację przedsiębiorstw w Polsce oraz zatrudnianych przez nich pracowników, a więc istotne jest, aby jakość implementowanego w ten sposób prawa była jak najwyższa.

Dobre praktyki legislacyjne legły w gruzach

Niestety od strony legislacyjnej sposób wdrażania pierwszych projektów ustaw realizujących założenia Polskiego Ładu budzi liczne zastrzeżenia, dlatego mając na uwadze troskę o dobro polskiej gospodarki Rada Przedsiębiorczości postanowiła powołać projekt Legislacyjny Polski Ład, w ramach którego będzie szczegółowo monitorować sposób wdrażania regulacji będących realizacją Polskiego Ładu, a także chciałaby wspierać ustawodawcę w tym procesie, wskazując najlepsze rozwiązania i praktyki legislacyjne.

Rekomendacje Rady Przedsiębiorczości dotyczące nowoczesnego, demokratycznego procesu wdrażania regulacji w Polsce przedstawione w raporcie skupiają się na czterech obszarach: jakość, dialog, czas i monitorowanie ex-post. Jakość oznacza rzetelne przeprowadzenie oceny skutków regulacji; dialog - prawdziwe konsultacje publiczne i branie pod uwagę głosu społeczeństwa.

Po pięciu latach 5x krótsze vacatio legis dla przepisów podatkowych

Średni okres vacatio legis dla ustaw podatkowych, czyli aktów prawnych najsilniej oddziałujących na prowadzenie firm, skrócił się w 2020 roku do 14,8 dnia z nawet 76 dni w 2015 roku. Dlatego trzeci postulat raportu - czas - zakłada przynajmniej 6-miesięczne vacatio legis dla ustaw regulujących działalność przedsiębiorstw. Jeśli chodzi o monitorowanie skutków ustaw ex-post, Rada Przedsiębiorczości proponuje wprowadzenie obowiązku przeprowadzenia OSR ex-post dla wszystkich ustaw wpływających na prowadzenie działalności gospodarczej, w tym dla tych, które wpłynęły do Sejmu drogą nierządową.

Co istotne, wydaje się, że obecnym problemem niskiej jakości stanowienia prawa nie jest brak dobrych zasad procesu legislacyjnego, ale częsta praktyka niestosowania się ustawodawcy do tych regulacji. Dlatego wiele rekomendacji zakłada nie tyle zmiany zasad procesu legislacyjnego, co po prostu stosowanie się ustawodawcy do obowiązujących reguł stanowienia prawa. Już samo rzetelne realizowanie utrwalonych tam zapisów byłoby istotnym skokiem jakościowym w polskiej legislacji.

Marek Kłoczko, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, która obecnie przewodzi Radzie Przedsiębiorczości mówi: “Diabeł naprawdę tkwi w regułach! Jako Rada Przedsiębiorczości wierzymy, że jeśli legislatorzy będą ich przestrzegać, to będzie to miało istotny wpływ na sytuację polskich przedsiębiorców”.

Źródło: informacja prasowa

Polski Ład