Pobierz e-pity 2019

Którą wersję PIT-8AR zastosować w 2015 roku?

Iwona Maczalska 15.01.2015 10:00 (aktualizacja: )

Tylko do 2 lutego płatnicy podatku PIT mają czas na złożenie w urzędzie skarbowym deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym na druku PIT-8AR. Termin ten jest niezależny od tego, czy deklaracja sporządzana jest w formie elektronicznej, czy papierowej.

W 2015 roku mają miejsce duże zmiany w zakresie przekazywania deklaracji PIT-8AR do urzędów skarbowych. W myśl zmian z tradycyjnej, papierowej formy rozliczeń mogą skorzystać wyłącznie płatnicy podatku PIT pełniący rolę płatnika w stosunku do nie więcej niż 5 podatników. Płatnicy ci mają obowiązek przekazania papierowych druków do urzędu skarbowego - do 2 lutego 2015 roku. Biura rachunkowe oraz płatnicy sporządzający ten druk dla więcej niż 5 podatników zobowiązani są do sporządzenia i wysłania druku wyłącznie w formie elektronicznej – również do 2 lutego 2015 roku.
 

Bezpłatne SMS Opis deklaracji
PIT-8AR (4) Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym

Która wersja druku PIT-8AR za 2014 rok?

Przed wysłaniem druku PIT-8AR należy w 2015 roku zwrócić szczególną uwagę na wersję wypełnianego druku. Ministerstwo Finansów w rozporządzeniu dotyczącym nowych druków PIT umieściło bowiem zarówno druki PIT-8AR dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego za 2014 roku (istotne dla deklaracji PIT rozliczanych w 2015 roku) jak i za 2015 rok (deklaracje PIT rozliczane w 2016 roku).

I tak, w aktualnych rocznych rozliczeniach PIT za 2014 rok zastosowanie ma druk PIT-8AR w wersji 4, natomiast w przyszłym 2016 roku zastosowanie będzie miał druk PIT-AR w wersji 5.

Rok składania druku Rok uzyskania przychodu Wersja druku
2015 Dochody uzyskane w 2014 roku PIT-8AR wersja 4
2016 Dochody uzyskane w 2015 roku PIT-8AR wersja 5

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2014 poz. 1634).

Iwona Maczalska,
PIT.pl