Pobierz e-pity 2019

Korekta deklaracji bez uzasadnienia. ORD-ZU do lamusa?

Piotr Szulczewski 15.07.2015 10:00 (aktualizacja: )

Zgodnie z nowymi zasadami sporządzania deklaracji korygujących, nie będzie już obowiązku uzasadniania przyczyny ich złożenia. W efekcie podatnik nie będzie musiał dołączać do deklaracji podatkowej druku uzasadnienia przyczyn zmian treści złożonego wcześniej formularza.

Korekta deklaracji bez uzasadnienia. ORD-ZU do lamusa?

Źródło: East News

Zgodnie z obecnymi zasadami sporządzania korekt deklaracji podatkowych, skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Uzasadnienie sporządza się na druku ORD-ZU wskazując w nim m.in. korygowane pozycje oraz powód, dla którego nastąpiła zmiana zapisów w stosunku do treści wcześniejszej. Jedynie skorygowanie deklaracji VAT:

  • dotyczących usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych świadczonych przez podmioty mające siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, ale nieposiadające takiej siedziby w państwie członkowskim konsumpcji, na rzecz osób niebędących podatnikami VAT (art. 130c ustawy o VAT),
  • dotyczących usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych świadczonych przez podmioty zagraniczne na rzecz osób niebędących podatnikami VAT (art. 133 ustawy o VAT),

- nie wymaga dołączenia pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty.

Od 2016 r. wszystkie deklaracje korygujące bez druku ORD-ZU?

Zmiana ustawy ordynacja podatkowa zakłada, że od 2016 r. skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji. Jednocześnie wprowadzana zostanie fakultatywność sporządzania uzasadnienia przyczyn korekty, a podatnik nie będzie zmuszony, by ją dołączać.

Jednocześnie skierowany do Senatu projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa i niektórych innych ustaw nie zawiera przepisów przejściowych dotyczących składania uzasadnień deklaracji korygujących. Jeżeli zostanie on uchwalony w obecnej wersji, uzasadnienia nie będą potrzebne zarówno do deklaracji złożonych przed dniem 1 stycznia 2016 r., jak i po tym dniu.

Piotr Szulczewski, PIT.pl