Koniec roku obfity w nowelizacje prawa podatkowego – zmiany 2015

Piotr Szulczewski 29.09.2014 09:00 (aktualizacja: )

Piotr Szulczewski

Kolejny już raz polski prawodawca pokazuje, jak cenne jest dla niego vacatio legis oraz bezpieczeństwo polskiego podatnika. Koniec roku pokazuje, co to znaczy poznawać po raz kolejny podatki od podszewki.

Nowelizacji podlegają podstawowe zasady prawa podatkowego, zarówno przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i osób prawnych czy podatku od towarów i usług. Zmianie ulegać mają również zasady procedury podatkowej, wskazane w ordynacji podatkowej. Modyfikacje prawa obejmują nie tylko ustawy, ale również przepisy rozporządzeń.

Zgodnie z zasadami prawidłowej legislacji nowelizacje prawa podatkowego, powinny zostać ogłoszone nie później niż na trzydzieści dni przed ich datą ich wejścia w życie. Dodatkowo nowelizacje dotyczące podatków pobieranych w okresie rocznym nie powinny mieć miejsca w trakcie roku, którego dotyczą,

 

Podatek VAT

Na początek roku przewidziana jest nowelizacji przepisów VAT dotyczące m.in. procedury szczególnej w usługach elektronicznych, nadawczych oraz telekomunikacyjnych. Przypomnijmy, że zmiana dotyczyć ma miejsca opodatkowania usług na rzecz konsumentów z państw UE oraz pozwalać będzie na rejestrację podatnika w ramach tzw. mini one stop shop (punkt MOSS).

Nowelizacja dotycząca MOSS

Planowana jest również nowelizacja podatku VAT w zakresie ustalania predefiniowanego ustalenia proporcji co do wykorzystania towarów i usług do celów opodatkowanych i zwolnionych lub nie podlegających opodatkowaniu.

Nowelizacja dotycząca predefiniowanych

Nowelizacji ulec ma również rozporządzenie w sprawie warunków zwolnień ze stosowania kas fiskalnych, przewidująca znaczące ograniczenia w stosowaniu obowiązujących obecnie zwolnień.

Nowelizacja

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Rząd spieszy się z uchwaleniem zmiany poszerzającej uprawnienia rodziców do ulgi na dzieci. Zmiana ma za zadanie przekazać o 20% więcej w związku z wychowywaniem 3 lub więcej dzieci oraz pozwolić na zwrot kwoty, która nie może być odpisywana od podatku ze względu na niską wysokość przychodów.

Nowelizacja PIT

W kolejce legislacyjnej ustawione są również zmiany przepisów o składaniu deklaracji podatkowych. W ramach zmian wprowadzona ma zostać platforma podatkowa, w której będzie można dokonać kontroli deklaracji podatkowej oraz wysłać roczną deklarację podatkową przez internet.

Nowelizacja w sprawie metod składania deklaracji

Zmianie ulegają również zasady opodatkowania usług cashback, a także naliczania podatku od kont firmowych. Wprowadzana są również dodatkowe zwolnienia z podatku, np. z tytułu odszkodowań za przewlekłe postępowania, za ustanowienie służebności przesyłu, dla żołnierzy z tytułu odprawy mieszkaniowej lub z tytułu świadczenia mieszkaniowego. Zmiana obejmie również zasady zgłaszania przez małżonków zasad opodatkowania przychodów ze wspólnej własności wyłącznie przez jednego z nich.

Nowelizacja PIT – cashback, konta, zwolnienia podatkowe

Wśród planów nowelizacji nie sposób również pominąć oczekującego na II czytanie projektu dotyczącego opodatkowania produkcji polegającej na przetworzeniu i sprzedaży produktów rolnych, pochodzących z własnej uprawy lub hodowli. Nowelizacja służyć ma wskazaniu, że produkcja taka zaliczana jest do działalności rolniczej i nie stanowi prowadzenia działalności gospodarczej.

Projekt

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Na wejście w życie czeka również nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która wprowadza opodatkowanie u źródła wypłat między podatnikami powiązanymi w przypadku, gdy podatek dochodowy w państwie wypłaty jest znacząco niższy od podatku w państwie źródła wypłaty. Zmianie ulegają również zasady rozliczania pożyczek czy wkładów do podmiotów będących podatnikami podatku CIT.

Ustawa nowelizująca CIT

Należy też pamiętać o planowanych zmianach w zasadach składania deklaracji CIT-8 i deklaracji składanych przez płatników i rezygnacji w tym zakresie z formy papierowej na rzecz elektronicznej.

Ustawa nowelizująca zasady składania deklaracji CIT-8

Piotr Szulczewski,
PIT.pl