Komu przekazać 1 proc. podatku z PIT w 2012 roku?

Katarzyna Sudaj

Katarzyna Sudaj, Bankier.pl Na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej został opublikowany wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2011. Jeśli OPP chce otrzymywać wpłaty z tytułu 1 procenta podatku z PIT-ów rocznych, to musi być wpisana do wykazu prowadzonego przez MPiPS.

Pliki do pobrania:

Warto pamiętać, że będzie jeszcze jedna korekta wykazu. 15 marca 2012 roku pojawi się na stronie www MPiPS ostateczna wersja wykazu OPP uprawnionych do otrzymywania 1 proc. podatku za rok 2011. Będzie ona uaktualniona o wyjątkowo zmienione numery rachunków bankowych.

Więcej na temat wykazu OPP oraz o tym, kto może przekazać 1 % z PIT rocznego na rzecz OPP, w jaki sposób to zrobić i jak wskazać konkretny cel przeczytasz w naszym poradniku: http://www.pit.pl/jak_otrzymac_1_procent.php

Katarzyna Sudaj
Bankier.pl