Kogo skontroluje PIP w 2019 roku?

Katarzyna Sudaj 13.02.2019 09:11 (aktualizacja: )

Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła program działania na lata 2019-2021. Inspektorzy PIP skontrolują zakłady pracy, w których pracownicy są szczególnie narażeni na wypadki przy pracy oraz na czynniki rakotwórcze lub mutagenne.

Pod koniec stycznia br. zastępca głównego inspektora pracy Dariusz Mińkowski przedstawił na posiedzeniu Sejmowej Komisji do Spraw Kontroli informację na temat programu działania Państwowej Inspekcji Pracy w roku 2019 oraz na lata 2019-2021

Zakłady pracy, w których wystąpiły już wypadki w 2018 roku, zostaną poddane działaniom kontrolno-prewencyjnych, by zapobiec ponownie takiemu zdarzeniu. Tam dokładnie zostanie sprawdzone przestrzeganie zasad BHP. Również inne duże firmy o wysokiej skali zagrożeń zatrudniające większa liczbę osób zostały wytypowane do kontroli PIP.

Inspektorzy PIP przyjrzą się dokładnie stanowiskom pracy, w których pracownicy są narażeni na czynniki o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.

KontrolaKodeks pracy