Kody zawodu niezbędne do wypełnienia ZUS ZZA i ZUS ZUA po zmianach

Iwona Maczalska

Od 16 maja, aby prawidłowo wypełnić druki ZUS ZZA i ZUS ZUA będzie trzeba wskazać w nich kod zawodu pracownika (ubezpieczonego), którego dotyczy druk. Przedstawiamy listę wszystkich aktualnie obowiązujących kodów zawodu.

» Od 16 maja zmiany w ZUS ZUA i ZUS ZZA. Co się zmieni i jak wypełniać nowe druki?

Od 16 maja zmianie ulegną formularze ZUS ZZA i ZUS ZUA. W myśl zmian obowiązkowym będzie wskazanie na drukach informacji o wykonywanym przez ubezpieczonego zawodzie. Jak informuje ZUS - podawany na dokumentach ZUS ZUA i ZUS ZZA kod wykonywanego zawodu powinien być zgodny z obowiązującą klasyfikacją zawodów.

Kody zawodu - ZUS ZZLA i ZUS ZUA

Źródło: shutterstock

Kody klasyfikacji zawodów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Aktualnie obowiązujące kody zawodu określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227). W myśl rozporządzenia kody zawodowe podzielone zostały na:

1.     Przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników,

2.    Specjalistów,

3.    Techników i innego średniego personelu,

4.    Pracowników biurowych,

5.    Pracowników usług i sprzedawców,

6.    Rolników, ogrodników, leśników i rybaków,

7.     Robotników przemysłowych i rzemieślników,

8.    Operatorów i monterów maszyn i urządzeń,

9.    Pracowników wykonujących prace proste,

0. Przedstawicieli Siły Zbrojnej.

 

Lista wszystkich kodów dostępna jest tutaj.

ZUS