Pobierz e-pity 2020

Kłopotliwy PIT-12 za 2015 r. do poniedziałku czy do piątku?

Piotr Szulczewski 29.12.2015 10:00 (aktualizacja: )

2015-12-30

Przepisy podatkowe mówią, że wniosek do pracodawcy o złożenie deklaracji za pracownika przekazać należy przed 10 stycznia. Kłopot w tym, że w 2016 r. termin ten mija w niedzielę a podatnicy, którzy zwlekają z obowiązkiem do ostatniej chwili mają nie lata kłopot. Nie jest do końca jasne, czy pracodawca może odmówić oświadczeniu złożonemu w poniedziałek 11 stycznia 2016 roku.

Kłopotliwy PIT-12 za 2015 r. do poniedziałku czy do piątku?

Źródło: YAY foto

W 2016 r. 10 stycznia przypada w niedzielę, czyli dzień wolny od pracy. Problem w tym, że również ostatni dzień przed 10 stycznia jest dniem wolnym – jest to sobota. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazują, że PIT-12 należy przekazać przed 10 stycznia, czyli w tym konkretnym przypadku przed niedzielą. O dopełnieniu terminu na dokonanie określonej czynności mówi się również w przypadku złożenia deklaracji lub oświadczenia po dniu wolnym. Gdy ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Bezpłatne SMSOpis deklaracji
PIT-12 (6)Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym

W porównaniu z pozostałymi terminami określonymi w przepisach podatkowych termin na złożenie PIT-12 jest wskazany bardzo specyficznie. We wszystkich innych przypadkach bowiem ustawodawca posługuje się określeniem, że deklaracja ma być złożona do…(np. do końca kwietnia, końca stycznia, 7 stycznia, 28 grudnia). Oznacza to, że gdy dzień ostatni wskazany przez ustawę jest dniem wolnym od pracy lub jest to sobota, termin przesuwa się na najbliższy dzień pracujący.

W przypadku PIT-12 termin oznaczony jest w sposób szczególny, w związku z czym powstaje wątpliwość, czy stosować należy zasadę dopełnienia terminu w najbliższym dniu roboczym.

Oceniając zapis uznać należy, że terminem na dopełnienie czynności jest ostatni dzień przed 10 stycznia, a skoro jest nim sobota 9 stycznia, to data ta może być przesunięta na poniedziałek i nie ma racjonalnego powodu, by również w tym przypadku nie zastosować zasady dopełnienia terminu.

Ze względu jednak na fakt, że oświadczenie PIT-12 przekazywane jest między pracownikiem i pracodawcą (choć i do takich przypadków zastosowanie powinno mieć użyte w ordynacji podatkowej oznaczanie terminów), PIT.pl rekomenduje dostarczenie oświadczenia do piątku 8 stycznia. Pracownik uniknie w takim przypadku wszelkich zbędnych nieporozumień z zakładem pracy.

Piotr Szulczewski, PIT.pl