Kłopot z przekazaniem 1% podatku. NIW blokuje prace OPP

Piotr Szulczewski 06.12.2017 10:00 (aktualizacja: )

Zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w negatywny sposób wpływają na płynność pracy organizacji charytatywnych. Powołany w tym roku Narodowy Instytut Wolności ma ostatnie dni na publikację wykazu uprawnionych do 1% podatku na swojej stronie www. Tymczasem w sieci nie można znaleźć ani strony NIW-u, ani tym bardziej uprawnionych do 1% podatku.

Kłopot z przekazaniem 1% podatku. NIW blokuje prace OPP

Kłopot z przekazaniem 1% podatku. NIW blokuje prace OPP/ YAY foto

 

Organizacje pożytku publicznego są słusznie zaniepokojone stanem prawodawstwa i faktycznym wdrażaniem przepisów po ich zmianach na 2018 r. Zgodnie ze zmianami, Dyrektor Narodowego Instytutu prowadzi w formie elektronicznej wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego, na które podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% podatku z zeznań podatkowych składanych za rok podatkowy, i nie później niż dnia 15 grudnia roku podatkowego zamieszcza ten wykaz na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej.

<< Roczne zeznania PIT za 2017 rok >>

Zaniepokojenie organizacji pożytku publicznego wynika z faktu, że nie powstał do tej chwili ani wykaz uprawnionych, ani też strona podmiotowa NIW-u. Jeśli zdarzyłoby się, że wykaz nie zostanie opublikowany w najbliższych dniach, organizacje nie znajdą się we wskazanym terminie w wykazie, a to – literalnie odczytując przepisy – może pozbawić je prawa do 1% podatku. Mimo, że byłaby to sytuacja szczególna – to literalne brzmienie przepisów stanowi, że prawo do 1% podatku przysługuje organizacjom uprawnionym na 30 listopada. Organy podatkowe mogą nie przekazać 1% organizacjom, które nie znajda się w wykazie publikowanym do 15 grudnia – zatem organizacje publikowane w wykazie np. 17 grudnia nie spełnią już powyższego warunku.

<< Deklaracje PIT do rocznych rozliczeń za 2017 rok >>

Co ważne, zaniepokojenie nie jest nieuzasadnione, gdyż organy skarbowe skrupulatnie odmawiają przekazania 1% podatku za niedopełnienie wymogów formalnych. Terminowość określonych działań pozbawia bowiem OPP 1% np. w przypadku aktualizacji numeru rachunku bankowego. Choć podobnie jak w tym przypadku wydawałoby się, że terminowe przekazanie informacji o numerze rachunku bankowego jest wyłącznie formalnością, to po wyroku NSA z 8 listopada 2017 r. (sygn. akt II FSK 2633/15) okazało się, że OPP, które po terminie uzupełnią dane o numerze rachunku bankowego, na który przekazane mają być środki pochodzące z akcji 1% podatku, są pozbawione prawa do pieniędzy. Dmuchając na zimne organizacje już nie są pewne statusu uprawnionych do 1% w rozliczeniach za 2017 r.

Nawet gdyby okazało się, że jest to zabieg techniczny i nie będzie problemu w praktyce, to i tak już dziś pojawia się problem działań OPP. Nie mając pewności o swój status jako uprawnionego, ciężko bowiem podejmować jakiekolwiek działania marketingowe w ramach akcji PIT 2017 r. W efekcie zatem zamiast skupić się na dobroczynności i działaniach charytatywnych – zarządzający organizacjami przeglądają nerwowo strony www z nadzieją, że NIW pojawi się wreszcie w biuletynie informacji publicznej.

Piotr Szulczewski, PIT.pl