Kiedy należy złożyć wniosek o wypłatę zasiłku chorobowego, choć lekarz wystawił e-zwolnienie?

Lekarze, którzy wystawiają zwolnienie lekarskie w formie elektronicznej mówią swoim pacjentom, że informacja o tym trafi do pracodawcy i ZUS online. Jednak w kilku przypadkach chory nadal musi przyjść do Zakładu gdyż inaczej nie dostanie pieniędzy z ZUS. Jeśli pacjent ma swoje konto na platformie elektronicznej PUE ZUS wniosek może wypełnić przez Internet.

- Codziennie do naszych sali obsługi klientów przychodzi kilku dolnoślązaków, którzy nie dostali z ZUS zasiłku chorobowego. Niekiedy te osoby są nieco zdenerwowane gdyż lekarz zapewnił, że nie musza nic robić, gdy zwolnienie jest wystawione w sieci – mówi Iwona Kowalska Regionalny rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Niestety jest kilka szczególnych przypadków, w których chory sam musi do nas złożyć wniosek o wypłatę. Tak się dzieje np., gdy pracownik choruje już po wygaśnięciu umowy o pracę. My po prostu wtedy nie wiemy, że ten ktoś jest chory – wyjaśnia Iwona Kowalska.

<<Elektroniczne zwolnienia lekarskie w Europie>>

Wniosek o zasiłek chorobowy (ZAS-53) można złożyć w formie elektronicznej lub pisemnej. 

PRZYPADKI, W KTÓRYCH WNIOSEK O ZASIŁEK CHOROBOWY PACJENT, MUSI SAM WYPEŁNIĆ I PRZEKAZAĆ DO ZUS

  1. prowadzi działalność pozarolniczą bądź jest osobą współpracującą,
  2. duchowny,
  3. niezdolność do pracy z powodu choroby przypada już po ustaniu zatrudnienia, czyli po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
  4. osoba podlegająca ubezpieczeniom społecznym w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego, który nie ma siedziby w Polsce.
  5. gdy lekarz wystawi zwolnienie papierowe

WAŻNE

Jeszcze do końca listopada tego roku lekarz może wystawić także papierowe zwolnienie według dotychczasowych zasad, czyli na druku ZUS ZLA. Pacjent takie zwolnienie musi dostarczyć pracodawcy, (jeśli jest pracownikiem) albo bezpośrednio do ZUS, (jeśli jest np. osobą prowadzącą działalność gospodarczą). Ma na to siedem dni. Jeżeli przekroczy ten termin, to zasiłek chorobowy albo opiekuńczy zostanie obniżony o 25 proc. za okres liczony od ósmego dnia zwolnienia do dnia jego dostarczenia do ZUS.

Iwona E. Kowalska Regionalny Rzecznik  Prasowy ZUS Województwa Dolnośląskiego