Pobierz e-pity 2019

Kiedy można zmienić termin urlopu wypoczynkowego pracownika?

Iwona Maczalska 18.07.2014 10:00 (aktualizacja: )

18.07 Kiedy można zmienić termin urlopu wypoczynkowego pracownika?

Zgodnie z przepisami Kodeks pracyurlopy wypoczynkowe pracowników powinny być udzielane zgodnie z planem urlopowym. Czy jednak raz ustalony termin można dowolnie zmieniać?

Konsekwencje odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego

Wielu pracowników chcąc wykorzystać sezon letni planuje letnie wyjazdy właśnie w okresie wakacji. Zdarza się jednak, że z różnych przyczyn pracownik nie może skorzystać z wcześniej ustalonego wolnego bądź to właśnie pracodawca zmuszony jest go zmodyfikować. W jakich okolicznościach termin urlopu wypoczynkowego może zmienić pracownik, a w jakich pracodawca wskazują przepisy Kodeksu pracy.

Zamiana terminu urlopu wypoczynkowego przez pracodawcę

Prawo do przesunięcia terminu urlopu wypoczynkowego posiada nie tylko pracownik lecz również pracodawca. Ma on do tego prawo wyłącznie w przypadku wystąpienia szczególnych potrzeb a więc, gdy nieobecność pracownika mogłaby spowodować poważne zakłócenia w toku pracy. Warto zaznaczyć, że o tym, czy potrzeby pracodawcy mają ,,szczególną’’ potrzebę decyduje jednak on sam. Co więcej przepisy wprost nie nakładają na pracodawcę obowiązku pokrycia kosztów wynikających z rezygnacji z urlopu, jakie musiał ponieść pracownik.

Przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego pracownika

Źródło: iStock / Thinkstock

Przesunięcie terminu urlopu wyłącznie z ważnych przyczyn pracownika

Przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami. Przyczyny te dla każdego pracownika mogą być różne. Warto jednak zaznaczyć, że przesunięcie urlopu za zgodą obu stron możliwe jest zawsze. Problem pojawia się w sytuacji, gdy z wnioskiem występuje sam pracownik. Przepisy kodeksu pracy wskazują konkretne okoliczności umożliwiające zmianę terminu urlopu wypoczynkowego przez pracownika. I tak zgodnie z art. 166 Kodeksu Pracy, jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu wypoczynkowego we wcześniej ustalonym terminie z powodu m.in. :

  • czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
  • odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
  • powołania na ćwiczenia wojskowe  albo na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 miesięcy,
  • urlopu macierzyńskiego

pracodawca zobowiązany jest przesunąć urlop na termin późniejszy.

Wszystkie inne okoliczności związane np. z rezygnacją z zaplanowanej wycieczki nie dają pracownikowi pełnej gwarancji rezygnacji z urlopu i są uzależnione wyłącznie od uznania i dobrej woli pracodawcy. Przykładem jest wyrok Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach z 18 grudnia 1975 r., I P 1540/75 w którym stwierdzono, że dla uwzględnienia wniosku pracownika o przesunięcie urlopu bez znaczenia jest termin urlopu wypoczynkowego współmałżonka.

Iwona Maczalska
VAT.pl