Pobierz e-pity 2019

Kiedy można zawiesić urlop macierzyński?

Iwona Maczalska 24.02.2015 10:00 (aktualizacja: )

Kiedy można zawiesić urlop macierzyński?

Każda mama po urodzeniu dziecka ma obowiązek wykorzystać podstawowy urlop macierzyński. Nie wszystkie mamy wiedzą jednak, że w urlop macierzyński można czasowo zawiesić.

Macierzyństwo niesie za sobą duże wyzwanie dla przyszłych mam. Dlatego też kobiety pracujące mogą liczyć nie tylko na szczególne traktowanie w miejscu pracy w okresie ciąży, lecz także na szereg udogodnień już po porodzie. Jednym z nich są urlopy związane z macierzyństwem, z których młode mamy mogą w każdym momencie skorzystać.

Zawieszenie urlopu macierzyńskiego
Źródło: Thinkstock

W myśl przepisów Kodeksu pracy młoda mama po urodzeniu dziecka ma możliwość skorzystania z trzech urlopów, których łączny wymiar wynieść może nawet 71 tygodni przy urodzeniu kilku dzieci przy jednym porodzie. Na łączny wymiar urlopów składa się:

  1. Podstawowy urlop macierzyński w wymiarze:
  • 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
  • 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
  • 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
  • 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
  • 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie
  1. Dodatkowy urlop macierzyński w wymiarze:
  • do 6 tygodni w przypadku urodzenia się jednego dziecka,
  • do 8 tygodni w przypadku urodzenia się dwojga lub więcej dzieci.
  1. Urlop rodzicielski w wymiarze 26 tygodni (niezależnie od liczby dzieci) - możliwe do wykorzystania w całości jednorazowo bądź w maksymalnie trzech częściach następujących bezpośrednio po sobie, nie krótszych niż 8 tygodni.


Obowiązkowy, podstawowy urlop macierzyński

Podstawowy urlop rodzicielski jest jednym z tych urlopów pracowniczych, których pracownik nie może się zrzec. Urlop macierzyński musi być wykorzystany przez mamę dziecka w wymiarze 20 tygodni, w przypadku urodzenia jednego dziecka.

Matka dziecka po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni ma prawo na swój pisemny wniosek zrezygnować z pozostałych 6 tygodni urlopu macierzyńskiego, pod warunkiem wykorzystania tej części urlopu przez ojca dziecka. Urlop ten udzielany jest tacie również na jego pisemny wniosek.

Młoda mama ma również prawo do wykorzystania 6 tygodni urlopu macierzyńskiego jeszcze przez przewidywanym terminem porodu, a pozostałe 14 tygodni urlopu już po porodzie.


Kiedy można zawiesić urlop macierzyński

Urlop macierzyński może zostać zawieszony w przypadku, gdy dziecko wymaga opieki szpitalnej w trakcie trwania podstawowego urlopu macierzyńskiego.

Jeżeli dziecko wymaga dłuższej hospitalizacji matka dziecka po wykorzystaniu co najmniej 8 tygodni urlopu, urlop ten może zawiesić i jego pozostałą część wykorzystać po wyjściu dziecka ze szpitala. Warto przy tym zaznaczyć, że nie chodzi tutaj o pobyt dziecka w szpitalu bezpośrednio po porodzie. Głównym warunkiem skorzystania z zawieszenia biegu urlopu macierzyńskiego nadal pozostaje konieczność wykorzystania co najmniej 8 tygodni tego urlopu.


Zawieszenie urlopu macierzyńskiego a zwolnienie lekarskie młodej mamy

Młoda mama, która przerwała korzystanie z urlopu macierzyńskiego z powodu hospitalizacji dziecka ma prawo do skorzystania ze zwolnienia lekarskiego na dziecko. Warunkiem uzyskania zasiłku opiekuńczego jest jednak otrzymanie zwolnienia lekarskiego od lekarza sprawującego opiekę nad dzieckiem w szpitalu. Zwolnienie to wystawia lekarz prowadzący na druku ZUS ZLA, na którym stwierdza konieczność sprawowania osobistej opieki matki nad chorym dzieckiem.

Warto przy tym zaznaczyć, że zasiłek macierzyński przysługuje wyłącznie za czas korzystania z urlopu macierzyńskiego. Jego przerwanie powoduje automatyczne wstrzymanie wypłaty tego świadczenia.

Iwona Maczalska,
VAT.pl