Kasy u lekarzy od pierwszej czynności - co z ujęciem ich zakupu w kosztach

Piotr Szulczewski 07.10.2014 09:00 (aktualizacja: )

Kasy u lekarzy od pierwszej czynności – co z ujęciem ich zakupu w kosztach

Nowe zasady wykazywania obrotu w gabinetach medycznych zmuszą do zakupu kasy fiskalnej już przy rozpoczęciu praktyki lekarskiej. Jej zakup wiąże się poniesienie realnych kosztów, które należy prawidłowo zaewidencjonować.

Konsekwencji podatkowych zakupu kasy fiskalnej upatruje się przede wszystkim w podatku VAT, w którym oprócz możliwości odliczenia podatku od zakupu istnieje możliwość dodatkowego odliczenia kwoty 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Kasy fiskalne u lekarzy
Źródło: Thinkstock

Wartość odliczanego podatku VAT wpływa na rozliczania kosztów uzyskania przychodów. Księgowanie wydatku następować powinno w kwocie netto, czyli bez możliwego do odliczenia podatku VAT. Wyjątkiem jest przypadek, w którym zakupu kasy dokonuje podatnik zwolniony z VAT i to zarówno ze względu na niski limit sprzedaży rocznej, jak i w związku z prowadzeniem wyłącznie czynności zwolnionych z podatku lub nie podlegających pod VAT. W obu powyższych przypadkach podatnik może kwotę VAT zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów co powoduje, że zakup księguje do w kwocie brutto, natomiast ulga podatkowa jest w takich przypadkach zwracana podatnikowi na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK.

Lekarze, których praktyka i usługi w jej ramach świadczone co do zasady podlegają zwolnieniu z podatku korzystać będą mogli ze zwrotu ulgi VAT. Nie prowadząc czynności opodatkowanych zakup kasy wprowadzą do kosztów w wartości brutto.

Zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej

W kwocie brutto nie można natomiast księgować kosztów zakupu kasy w przypadku, gdy podatnik miał pierwotnie prawo odliczenia, ale nie dokonał odliczenia. W koszty nie wlicza się również niewykorzystanej ulgi w VAT – 90% ceny netto zakupu kasy, nie więcej niż 700 zł.

Podatnik zakup – odpowiednio w kwocie brutto lub netto – księgować powinien w kol. 13 KPiR. Data ujęcia wydatku to zarówno przy zasadach kasowych, jak i memoriałowych – data poniesienia wydatku (co do zasady – data wystawienia dokumentu księgowego). Kasa nie powinna być kupowana w latach poprzedzających założenie działalności gospodarczej – szczególnie na przełomie roku.

W przypadku, gdy podatnik wybierze opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, wydatek na kasę fiskalną nie będzie kosztem podatkowym. Ryczałtowiec opłaca bowiem podatek od uzyskanego przychodu, zatem również zakup kasy nie będzie obniżał jego wartości. Podatnik może natomiast nadal korzystać z ulgi w podatku VAT oraz odliczenia tego VAT- o ile przysługiwać mu będzie takie prawo.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl