Kartę podatkową za ostatni miesiąc opłać do 28 grudnia

Katarzyna Sudaj 21.12.2015 10:00 (aktualizacja: )

Zaliczkę na kartę podatkową za grudzień należy zapłacić już teraz, najpóźniej 28 grudnia 2015 roku. Inaczej niż za pozostałe miesiące, gdy termin płatności przypada na 7. dzień następnego miesiąca. Grudzień to wyjątek od reguły w przypadku karty podatkowej.

Kartę podatkową za ostatni miesiąc opłać do 28 grudnia

Źródło: YAY foto

Podatnicy płacą podatek dochodowy w formie karty podatkowej, pomniejszony o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), bez wezwania w terminie do dnia siódmego każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień - w terminie do dnia 28 grudnia roku podatkowego, na rachunek urzędu skarbowego.

Katarzyna Sudaj, PIT.pl