Karta podatkowa 2014: wyższe stawki podatku na przyszły rok

Iwona Maczalska 02.12.2013 09:00 (aktualizacja: )

Iwona Maczalska

Od stycznia 2014 roku zaczną obowiązywać nowe miesięczne stawki podatku dochodowego w formie karty podatkowej. Stawki na rok 2014 będą wyższe w stosunku do stawek obowiązujących w roku bieżącym.

28 listopada w Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2014 r. (M.P. 2013 poz. 956).
 

Deklaracje:  Ryczałt i karta podatkowa 2014
 

Obwieszczenie określa:

 1. Wysokość stawek karty podatkowej na rok 2014,
 2. Wysokość kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów oraz,
 3. Wysokość kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów wikariuszy.
   

<< ZOBACZ TABELE STAWEK KARTY PODATKOWEJ OBOWIĄZUJĄCYCH W 2014 ROKU >>


Dla kogo miesięczne stawki podatku w formie karty podatkowej

Obwieszczenie wskazuje miesięczne stawki podatku dochodowego w formie karty podatkowej dla:

 • działalności usługowej oraz wytwórczo-usługowej,
 • usług w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami,
 • usług w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi,
 • gastronomii,
 • usług transportowych,
 • usług rozrywkowych,
 • sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach,
 • usług w zakresie  ochrony zdrowia ludzkiego (wolne zawody),
 • usług weterynaryjnych (wolne zawody),
 • opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi,
 • usług edukacyjnych w zakresie udzielania lekcji na godziny,
 • innych usług osób fizycznych (o których mowa w art. 23 ust. 1a ustawy o PIT).

Obwieszczenie wskazuje również kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy.
 

Termin wpłaty podatku w formie karty podatkowej w 2014 roku

Wpłaty podatku w formie karty podatkowej dokonuje się co miesiąc najpóźniej do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, natomiast za miesiąc grudzień najpóźniej do 28 grudnia roku podatkowego.

Iwona Maczalska,
PIT.pl