JPK_VAT za styczeń 2018 roku - przeciążone serwery Ministerstwa Finansów

Iwona Maczalska 20.02.2018 09:00 (aktualizacja: )

Płatnicy podatku VAT tylko do 26 lutego mają czas na sporządzenie i przesłane do Ministerstwa Finansów informacji podatkowych za styczeń 2018 roku. Nie warto jednak zwlekać z wysyłką JPK_VAT do ostatniej chwili. Serwery Ministerstwa Finansów będą przeciążone co może spowodować utrudnienia w wysyłce plików JPK.

JPK_VAT za styczeń 2018 roku - przeciążone serwery Ministerstwa Finansów
JPK_VAT za styczeń 2018 roku - przeciążone serwery Ministerstwa Finansów / YAY foto

Przypominamy, że od stycznia 2018 roku obowiązują nowe przepisy w zakresie generowania i wysyłki plików JPK_VAT. W myśl zmian od stycznia tego roku comiesięcznym obowiązkiem wysyłki JPk_VAT zostały objęte również mikrofilmy. Pierwsze pliki JPK_VAT za styczeń mikroprzedsiębiorcy prześlą do 26 lutego.

Uwaga! Nie warto czekać z wysyłką plików JPK_VAT do ostatniej chwili. Serwery Ministerstwa z pewnością będą przeciążone. Może to oznaczać wystąpienie dużych trudności w wysyłce plików JPK_VAT za styczeń 2018 roku. Oczekiwanie na wygenerowanie statusu 200 oraz otrzymanie UPO (Urzędowego Potwierdzenia Odbioru) - może trwać nawet kilka dni.
 

Plik Pobierz Opis deklaracji
JPK_VAT (3) Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT. Generuje pliki JPK za dowolny okres na podstawie danych wpisanych w arkusze Excela. Obsługa wymaga od użytkownika jedynie znajomości podstaw MS Excel. Dodatkowo może służyć do weryfikacji, edycji i scalania otrzymanych z innych źródeł plików JPK.Program e-mikrofirma do wysyłki JPK_VAT

Ministerstwo Finansów na swoje stronie www.jpk.mf.gov.pl udostępniło bezpłatną aplikację służącą do wysyłki plików JPK_VAT przez mikroprzedsiębiorców. Aktualnie aplikacja ta umożliwia wystawianie faktur krajowych, zapisywanie faktur zakupu oraz automatyczne generowanie ewidencji VAT na podstawie wprowadzonych przez przedsiębiorcę dokumentów, a także dodanie sprzedaży paragonnowej, automatyczne wygenerowanie ewidencji VAT w formacie JPK_VAT, czy wysyłkę gotowego pliku JPK_VAT do systemu Ministerstwa Finansów oraz pobranie UPO – Urzędowego Potwierdzenia Odbioru.

Jak podpisać plik JPK_VAT?

Przedsiębiorcy wysyłając plik JPK_VAT mogą podpisać go płatnym e-podpisem, a także profilem zaufanym eGo. Warto jednak podkreślić, że od 5 lutego w myśl rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane - przedsiębiorcy mają również możliwość podpisywania plików JPK_VAT danymi autoryzacyjnymi.

Na dane autoryzacyjne zapewniające autentyczność przesyłanych danych składają się:

  1. Przychód z deklaracji PIT składanej przez podatnika (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-40, PIT-40A) – za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania księgi (czyli za 2016 rok), bądź też wartość ,,0”, gdy za ten rok nie zostało złożone żadne zeznanie podatkowe,
  2. Pierwsze imię podatnika
  3. Nazwisko podatnika,
  4. Data urodzenia,
  5. Numer NIP albo numer PESEL.

Szczegółowe miejsce, gdzie znaleźć można przychód z deklaracji PIT potrzebny do wysyłki JPK_VAT znaleźć można w poniższej tabeli:

Deklaracja* Rubryka

PIT-28*

Poz. 45

PIT-36*

Poz. 90 lub 141 jeżeli podatnik występuje w zeznaniu jako współmałżonek

PIT-36L*

Poz. 13 lub 18

PIT-37*

Poz. 64 lub 95 jeżeli podatnik występuje w zeznaniu jako współmałżonek

PIT-38*

Poz. 24

PIT-39*

Poz. 20

PIT-40*

Poz. 57

PIT-40A*

Poz. 38

*Przychód z deklaracji PIT składanej za 2016 rok

Uwaga! Możliwość podpisywania plików JPK_VAT danymi autoryzacyjnymi nie dotyczy wszystkich przedsiębiorców. Księgi podatkowe danymi autoryzacyjnymi podpiszą wyłącznie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Iwona Maczalska, PIT.pl