Jeżeli chcesz by rozliczył Cię pracodawca złóż PIT-12 do 9 stycznia

Iwona Maczalska 07.01.2014 11:00 (aktualizacja: )

Iwona MaczalskaPracownicy zatrudnieni na podstawie jednego stosunku pracy, uzyskujący dochody wyłącznie z jednego źródła mogą upoważnić swojego pracodawcę do złożenia za niego rocznego rozliczenia deklaracji PIT za 2013 rok. W tym celu należy złożyć oświadczenie PIT-12 w zakładzie pracy.

Oświadczenie PIT-12 jest drukiem składanym dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika (pracownika) w roku podatkowym, w którym to podatnik (pracownik) oświadcza, że:

  1. poza dochodami uzyskanymi u płatnika (pracodawcy) nie uzyskał innych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej,
  2. nie będzie korzystać innych z ulg i odliczeń podatkowych niż te, które dokona sam płatnik (pracodawca),
  3. będzie rozliczał się indywidualnie – a więc nie będzie korzystał ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem bądź rozliczał się jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
  4. nie dolicza kwot uprzednio odliczonych, poza tymi, których dokona sam płatnik (pracodawca).
Bezpłatne SMS Opis deklaracji
PIT-12 (6) Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym

Złożysz PIT-12 – nie dostaniesz PIT-11

Jeżeli upoważnisz pracodawcę do rozliczenia Twojej deklaracji PIT w urzędzie skarbowym – pracodawca nie przekaże Ci informacji o osiągniętych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek na formularzu PIT-11, jak to się działo, kiedy rozliczałeś się samodzielnie w urzędzie skarbowym, lecz uzyskasz deklarację roczną PIT-40 będącą obliczeniem podatku od dochodu przez Ciebie uzyskanego w ciągu całego roku podatkowego (w 2014 roku dotyczy dochodów uzyskanych w 2013 roku).


Termin złożenia oświadczenia PIT-12

Składając w zakładzie pracy oświadczenie PIT-12 należy zwrócić szczególną uwagę na termin jego złożenia. Ustawodawca wskazuje, że oświadczenie PIT-12 należy złożyć przed dniem 10 stycznia. Oznacza to, że ostateczny termin przekazania PIT-12 występuje w czwartek 9 stycznia, a nie w piątek 10 stycznia 2014 roku.

Iwona Maczalska,
PIT.pl