Jednoosobowa spółka z o.o. i działalność gospodarcza a składki ZUS

Piotr Szulczewski 13.08.2014 09:00 (aktualizacja: )

13.08 Jednoosobowa spółka z o.o. i działalność gospodarcza a składki ZUS

Piotr SzulczewskiJedną z metod optymalizacji składek ZUS jest łączenie członkostwa w jednoosobowej spółce z o.o. z działalnością gospodarczą prowadzoną poza spółką. Czy w takich przypadkach następuje zbieg tytułów ubezpieczeniowych a w efekcie – faktycznie możliwe są jakieś oszczędności?

ZUS przedsiębiorców - wykaz aktualnych stawek

Za działalność gospodarczą organy ZUS uznają zarówno prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, jak również prowadzenie działalności przez wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej. W konsekwencji działania wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. traktuje się na gruncie przepisów ubezpieczeniowych tak samo, jak czynności osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Powoduje to, że wspólnik podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu z racji prowadzenia spółki jednoosobowej.

Zgodnie z zasadą zbiegu tytułów ubezpieczenia, osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z kilku tytułów w niektórych przypadkach obejmowana jest obowiązkiem płacenia składek tylko z niektórych z nich. Taka sytuacja ma miejsce właśnie przy dwóch działalności gospodarczych prowadzonych przez tę samą osobę.

W przypadku łączenia działalności gospodarczej oraz uczestnictwa w jednoosobowej spółce z o.o. płatnik składek obejmowany jest obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Może on jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych tytułów lub zmienić tytuł ubezpieczeń. W konsekwencji płatnik może swobodnie ustalić, która z działalności powoduje u niego obowiązek opłacania składek.

Składka chorobowa pozostaje dobrowolna z obu tytułów, natomiast składkę na ubezpieczenie wypadkowe opłaca się wyłącznie z tytułu, który podatnik wybierze jako właściwy dla siebie (z tego, który staje się dla niej tytułem obowiązkowym). Składkę wypadkową opłacać należy jednokrotnie.

Oprócz składek społecznych ubezpieczony zmuszony jest opłacić również składki zdrowotne. W tym zakresie będzie on zmuszony składkę opłacać podwójnie, z obu tytułów. Jeżeli ubezpieczony prowadzący działalność pozarolniczą uzyskuje przychody z więcej niż jednego z rodzajów takiej działalności, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana odrębnie od każdej z nich.

Podstawa prawna:

Art. 9 ust. 2 z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Dz.U.2013.1442),
Art. 82 ust. 3 z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008.164.1027).

Piotr Szulczewski,
VAT.pl