Jeden przedsiębiorca i kilka pojazdów firmowych

Piotr Szulczewski 05.05.2015 09:00 (aktualizacja: )

Jeden przedsiębiorca i kilka pojazdów firmowych

Posiadanie więcej niż jednego pojazdu w jednoosobowej działalności gospodarczej może być rozliczane w kosztach nawet w przypadku, gdy firma nie zatrudnia pracowników.

Jeden przedsiębiorca i kilka pojazdów firmowych

Źródło: Piotr Jedzura/REPORTER/EastNews

Przepisy prawa podatkowego nie zawierają ograniczenia co do liczby aut, które przedsiębiorca może wprowadzić na stan prowadzonej firmy. Jedynym ograniczeniem w tym przypadku pozostaje fakt, by istniał związek skutkowy między uzyskiwaniem przychodów, a ponoszonymi kosztami.

W dniu 7 stycznia 2015 r. Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji o sygnaturze IBPBI/1/415-1176/14/SK stwierdziła, że elementem, który decyduje o zaliczeniu wydatku na drugi samochód do do kosztów uzyskania przychodów jest to, czy został poniesiony w celu uzyskania lub zachowania czy zabezpieczenia przychodu. Wyjątkiem tutaj są tylko koszty wymienione w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tylko takich bowiem wydatków ustawodawca nie uznał za koszty podatkowe. Artykuł 23 ustawy o PIT nie wyłącza natomiast wydatków na zakup czy eksploatację drugiego samochodu. Nie ma zatem ograniczeń co do liczby aut wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

Związek z uzyskiwaniem przychodów możliwy nie tylko przy jednym pojeździe

Podatnik powinien móc wykazać związek wydatku z prowadzeniem działalności. Nie wydaje się możliwe, by urzędnik mógł zakwestionować racjonalność wydatku na drugie auto, choćby nawet wystarczającym wydawało się posiadanie w firmie jednego pojazdu. Tym bardziej nie ma możliwości, by z kosztów podatkowych wyłączyć wydatki poniesione na zakup lub eksploatację wielu pojazdów specjalistycznych lub przeznaczonych do odmiennych celów (np. pojazd terenowy do wyjazdów na zlecenia i osobowy na spotkania z klientem).

Podobnie racjonalność wydatku skłania do rozliczania w kosztach wydatków na samochód i motocykl lub quad. Przyczyną takiego zakupu może być chociażby niższe zużycie paliwa jednośladów oraz możliwość szybszego lub łatwiejszego dojazdu do klienta.

Dopuszczalne może okazać się również korzystanie z dwóch środków transportu, z który jeden stanowi majątek prywatny wykorzystywany do celów służbowych na podstawie ewidencji przejechanych kilometrów, a drugi jest środkiem trwałym, którego wartość początkowa podlega amortyzacji.

Racjonalność ponoszonych wydatków

Wydatki na eksploatację pojazdu nie muszą być uzasadniane racjonalnością kosztów. Kupno kolejnego pojazdu do firmy nie musi zatem następować wyłącznie po zużyciu dotychczasowego pojazdu ani też wartość nowego zakupu nie musi być dostosowana do bieżących przychodów z działalności gospodarczej. Podatnik może stwierdzić po prostu, że kolejny pojazd będzie przydatny w prowadzeniu działalności gospodarczej, a wydatek może przekroczyć wartość uzyskanych z niej przychodów, o ile tylko posiada on wystarczające źródła finansowania zewnętrznego takiego zakupu.

Racjonalność nie musi występować również w zakresie modernizacji pojazdu. Przykładowo, samochód wykorzystywany do celów firmowych nie musi wcale posiadać podstawowego zestawu głośników czy też standardowego zestawu opon, lecz być dodatkowo wyposażany przez przedsiębiorcę w droższe akcesoria.

Udokumentowanie wydatku warunkiem rozliczania kosztów

Oprócz ustalenia celu zakupu, poniesionego dla uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, podatnik musi odpowiednio poniesiony koszt udokumentować. Najbardziej tradycyjną formą jest tutaj umowa sprzedaży połączona z fakturą lub rachunkiem, choć nierzadko również z dokumentami celnymi czy dowodem zapłaty. Dokument musi wskazywać termin zakupu, zapłaty, przedmiot poniesionego wydatku, a także strony transakcji i być podpisany przez uprawnione do dokonywania tych czynności osoby.

Piotr Szulczewski, VAT.pl

Auto firmowe